Annons

Bred koalition


Ny ordförande för Uppsala studentkår blir Klara Ellström från Piratstudenterna, vice ordförande med utbildningspolitiskt ansvar blir Yasmin Hussein från S-studenter, och Magnus Olofsson från Gröna studenter blir vice ordförande med studiesocialt ansvar.

Samtliga åtta partier var fulltaliga på Uppsala studentkårs konstituerande fullmäktigemöte i universitetshuset den 2 maj, där man valde nytt presidium och ny styrelse för Uppsala studentkår.
Den nya kårkoalitionen består av Gröna studenter (GS), Vänsterns studentförbund (VSF), Feministiskt studentinitiativ (FI), Piratstudenterna (PS) och S-studenter (S). Klara Ellström (PS) blir ny ordförande för Uppsala studentkår. Yasmin Hussein (S) tar plats som vice ordförande med utbildningsansvar och Magnus Olofsson (GS) blir vice ordförande med studiesocialt ansvar. Magnus Olofsson valdes till ersättare för Klara Ellström. Tillsammans har de erfarenhet av kårens arbete på en rad nivåer. Klara Ellström är studiebevakare och ersättare i fullmäktige, Yasmin Hussein och Magnus Olofsson sitter båda i kårstyrelsen och Magnus Olofsson är även ledamot i fullmäktige.
Samtliga tre vann med 24 röster mot 17 – tillsammans har den nya koalitionen 24 mandat i fullmäktige. Mot Klara Ellström stod Fredrik Pettersson, mot Yasmin Hussein stod Michael Jonsson och mot Magnus Olofsson stod Natalia Glowniak, samtliga tre från Uppsala universitets studenter (UUS), som trots sina 11 mandat i fullmäktige inte fick någon plats i kårstyrelsen.
Den nya styrelsen för Uppsala studentkår består av 11 ledamöter: två från GS, två från VSF, två från FI, en från PS och en från S, samt presidialerna.

nbsp;


Annons

Annons

Läs mer

2024-05-21 10:13
Framtagandet av beslutsunderlag för en eventuell omlokalisering av Gamla torget har dragit ut på tiden och inget besked…
2024-05-16 08:34
Under tisdagen har studenter slagit läger utanför flera svenska och europeiska universitet med anledning av Israel…
2024-05-15 11:06
Försommaren är närvarande när det är dags för årets konstituerande fullmäktige, som äger rum i Universitetsaulan den 14…