Annons
Annons
Övervakning – säkerhet eller spioneri?
Foto: Wikicommons

Gränsen mellan säkerhet och spioneri


Vem kontrollerar kommunikationen? Under höstterminens tredje Utrikespolitiska föreläsning i universitetshuset belyste Mark Klamberg den internationella övervakningens filosofi, metoder och hemliga kryphål.

Edward Snowdens offentliggörande av det amerikanska övervakningssystemet har satt den hemliga underrättelsetjänsten i nytt diskussionsfokus. Mark Klamberg, doktor i juridik och lektor i internationell folkrätt, föreläste under måndagskvällen om filosofin kring den datoriserade övervakningen. nbsp;

I dag finns tillgång till informationen kring privata kretsar och kontakter, från nätverk via internet som genom grafiska kalkyler snabbt kan personifiera bilden av dig. Metoden att samla privat information är ingen nyhet, säger Mark Klamberg, även om rden på dagens övervakningssystem täcker ett allt bredare spektra av informationsflöde.

Systemen att finna information är under ständig utveckling och handlar om att koppla upp, bryta av och knäcka kommunikationens mönster. Övervakningen handlar om att förutse och förhindra hotfulla scenarion i vardagen, men problematiseras alltså av i vilken utsträckning informationen distribueras, vem som tillhandagår informationen - och kanske också just vetskapen om hur mycket information som faktiskt samlas. De flesta av dagens övervakningar är lagstadgade, vilket ger tillgång till övervakning men försvårar begränsandet av dess storlek och vilken information som faktiskt får tas om hand, menar Mark Klamberg. nbsp;
– Inget av de internationella underrättelsesystemen går utan brister, och informationen är enorm, vilket gör det omöjligt att beskåda informationens alla delar. nbsp;

Lagar, som till exempel svenska FRA, skapar rätten till övervakning, men det hela går tillbaka till vilken rätt som finns hos individen och vilken rätt som finns hos lagen. nbsp;

För när är övervakningen en säkerhetsanordning och när kan vi kalla det spioneri? Mellan internationella överbevakning pekar Mark Klamberg på banden till samarbete och banden till bevakning, som ibland kan verka relativa. Vi kan få tillgång till informationsflöden från diktaturer och slutna stater, men vi kan också rikta den mot privatpersoner, och använda varandras kontakter för att hitta tillgång till nya källor.

Slutsatsen blir att övervakning kan användas närsomhelst, på vem som helst och vid alla tidpunkter. Mailkontakt, telefonkontakt och valbara applikationer. Med lagen i ryggen finns det idag sätt att osynligt beskåda nära inpå kroppen, men också – som det visat sig – möjligheten att belysa det som annars inte hade upptäckts med blotta ögat.


Annons

Annons

Läs mer

2021-01-22 11:08
Hur kommer det sig att en vanlig kandidatuppsats blir nedladdad drygt 4 000 gånger? Ja, svaret ligger kanske i dess…
2021-01-22 10:09
Coronapandemin har gjort det enklare att hitta boende. Det finns till och med aktörer som räknar med att inte lyckas…
2021-01-20 17:40
Kortare kompletterande pedagogisk utbildning är ett av förslagen från regeringen för att få ut fler lärare i skolan, men…