Färre behöriga men fler antagna

Universitets-och högskolerådet meddelar idag att 179 354 personer har antagits till universitets-och

Nyheter i korthet
2018-12-11 10:29

Nytt verktyg ger koll på kvalitet

Universitetskanslersämbetet lanserar en ny e-tjänst där man kan söka efter resultat från UKÄ:s kvalitetsgranskningar och prövningar om examenstillstånd. Detta för att studenter...
Nyheter
2018-05-16 11:26

Fler med utländsk bakgrund pluggar vidare

En undersökning från Universitetskanslerämbetet visar på ett trendbrott. Från att ha varit underrepresenterade på högre studier har nu allt fler personer med utländsk bakgrund...
Nyheter
2018-05-07 09:44

Innovativ medicin och rysslandsstudier – så satsar universitetet framöver

Universitetet har fått mer anslag, och idag blev det klart hur dessa ska användas. Resultatet är flera nya utbildningar och forskningssatsningar.
Nyheter
2018-04-24 13:45

Pengarna tillbaka efter undermålig utbildning

Den amerikanska studenten Connie Dickinson har legat i fejd med Mälardalens högskola i fler år. Nu ger Högsta Domstolen henne rätt – och domen väntas bli prejudicerande.
Nyheter
2018-04-17 10:31

Saco vill underlätta studieval

Lärosäten har ofta gedigen information på hemsidan, men som blivande student är det svårt att få en objektiv uppfattning om kvaliteten på olika utbildningar. Därför lanserar Saco...
Nyheter
2017-03-28 15:55

Nioåringens längtan till universitetet

Jag kan ha varit nio år gammal den gången då jag frågade min pappa vad som finns utanför universum, och fick till svar

Krönika
2016-11-11 16:56

Catwalken görs om

Upprustningar väntar Ekonomikum. Både den omtalade catwalken och det gamla tryckeriet ska göras om för att förbättra studiemiljön.
Nyheter
2014-05-30 15:13

Ny kansler utsedd

På onsdagsmorgonen presenterade utbildningsminister Jan Björklund den som blir ny universitetskansler och chef för Universitetskanslersämbetet.
Nyheter
2014-05-28 10:15

SD-besök ställs in

Sverigedemokraten Julia Kronlid skulle delta i en intervjuserie. Men evenemanget ställs in då Uppsala studentkår valt att inte bidra med pengar för säkerhetskostnaderna.
Nyheter
2014-05-27 15:56

Nationella minoriteter på agendan

Ett tecken på att universitetet numera har en arbetsgrupp för nationella minoriteter märktes den 15 maj på Blåsenhus, när de bjöd in till konferens tillsammans med Rådet för lika...
Nyheter
2014-05-27 12:49

Forskare organiserar sig mot NPM

I fjol remissbehandlades ett förslag från utbildningsdepartementet som skulle göra universitet och högskolor till

Spalt
2014-05-27 09:19