Annons
Annons

”Eva är ett föredöme”


Eva Åkesson agerande i högskolepolitiska frågor gör henne till ett föredöme för andra rektorer. Det anser SFS ordförande Erik Arroy. Men i övrigt ligger rektorsfrågan på studentkårerna i Uppsala.

– Vi kan inte uttala oss om Eva Åkessons lämplighet som rektor. Vi har förstått det som att kårerna i Uppsala har förtroende hos henne, och då har vi fullt förtroende för henne också, säger Erik Arroy.

Han förklarar vidare:
– Den kritik som framkommit har vi inte någon som helst bakgrund till, och känner inte till dess riktighet eller oriktighet.Vi som paraplyorganisation har ingen anledning att ta ställning om någons rektors lämplighet vad gäller det ledarskap som utövas internt inom lärosätet. Det är studentkårerna som kan och ska avgöra det.

Vad han däremot kan ta ställning till är tillvägagångssättet som kritiken framförts på. Erik Arroy tycker att det är anmärkningsvärt med tanke på den brist av substans som det verkar finnas i kritiken, samt att den ska ha framförts bakom ryggen på Eva Åkesson.

Som representant och företrädare för ett lärosäte i Sverige är Eva Åkesson ett föredöme, menar Erik Arroy:
– SFS har en relation med Uppsala universitet som ett av landets lärosäten, och i den meningen Eva Åkesson som företrädare för det lärosätet. Och där har jag fullt förtroende för Eva. Jag tycker hon är ett föredöme genom hennes frekventa agerande i högskolepolitiska frågor. Jag vill se fler rektorer som, likt Eva, tydligt och ofta ger sig in i samhällsdebatten.


Annons

Annons

Läs mer

2020-01-27 16:11
I mitten av januari stals sex röda flaggor från stängerna utanför Ekonomikum. Det är dock inte första gången någon får…
2020-01-23 16:31
Nästan tolv gånger studiemedlet för en heltidsstuderande tjänar den person som håvar in mest kosing per månad före skatt…
2020-01-23 14:10
I veckan rapporterade media om genusforskare som tystas efter hot. I artiklarna och inslagen målades det upp en mörk…