Annons
Annons
Fritt fram för frack på vem som helst – nu även hos fanbärarkonventet.
Foto: Sara Borsiin

Frackaktion ledde till nya regler


Fanbärarkonventets presidium höll krismöte och skickade ett argt brev efter att Ellika Lindström burit frack under reccemottagningen. Omyndigförklarande, tycker fanbäraren, som inte tycker hon klätt sig fel, och som backas upp av sin förstekurator. Händelserna har lett till att ceremoniinstruktionen görs om.

När fanbäraren och studenten Ellika Lindström dök upp i frack på vårens recentiormottagning ledde det till dålig stämning hos fanbärarkonventets presidium.
– Jag fick ryktesvägen veta att det hållits ett krismöte i presidiet efteråt, säger hon.

Klädvalet är inte någonting som egentligen måste förklaras, anser Ellika Lindström, men förutom att hon tycker den traditionellt kvinnliga högtidsdräkten är opraktisk i sammanhanget, var fracken en manifestation mot rådande konventioner.
– Jag tror viss aktivism är nödvändig. Historiskt sett är det så man åstadkommer förändring, säger hon.

På Gotlands nation, för vilkas räkning Ellika Lindström bar fana, hade man gett henne sitt fulla stöd när hon förankrat klädvalet.
– Vi var helt på det klara med att hon skulle ha frack, intygar förstekurator Patrik Larsson.

Det man gjort från nationens sida är att läsa instruktionen – som tydligt delar upp i dam- respektive herrkläder och som fastställts av kuratorskonventet – annorlunda.
– Vi tolkade den på det sätt som är förenligt med vår värdegrund, säger Patrik Larsson, och fortsätter:
– Vår inspektor höll med: vi står för jämlikhet och mot diskriminering. Då kan vi inte ha en klädkod för kvinnor och en för män, säger Patrik Larsson, som också förstår varför presidiet tolkat instruktionen som de har gjort.

Ellika Lindström fick ett mail där de tre personerna i fanbärarkonventets presidium ville träffa henne informellt. När hon avböjde kom istället ett en sida långt, av samtliga presidialer signerat, brev, som Ergo tagit del av.

I ceremoniinstruktionen framgår ingen annat än att det är biologiskt kön som avses med ordet damer. (…) Att du väljer att sätta dig över de gemensamt beslutade reglerna är något som vi ser allvarligt på.

Det handlar inte om att ta ställning för eller emot allas rätt att välja högtidsdräkt, enligt brevets undertecknare – men ceremoniinstruktionen lämnar inget utrymme för tolkning, skriver de.

Patrik Larsson ställer sig kritisk till hur de har agerat.
– Jag gillar varken tonen eller att de gått förbi mig och kontaktat Ellika. Det är jag som är ansvarig för representation, säger han.
De Ergo kommit i kontakt med i fanbärarkonventets presidium har valt att inte kommentera händelserna.

Ellika Lindström, som upplevde brevet som omyndigförklarande och nedlåtande, svarade med ett eget:

Brevet jag fick är genomsyrat av den kränkning som endast den som upplever sig berövad på berättigad makt kan uttrycka. Det är ett brev som indikerar att ni inte vet vad mitt handlande faktiskt var. Det var nämligen inte ett regelbrott, det var ett självklart anspråk på min fulla rätt att bli behandlad som en like, skriver hon bland annat.

Gotlands nation kommer även i fortsättningen att ha Ellika Lindström som sin fanbärare, och detta, säger Patrik Larsson, utan att ge henne några instruktioner om vilken högtidsdräkt hon ska välja.
– Det som presidiet kan göra är att skicka hem henne. Men då tar hon fanan med sig och så kommer den att saknas.

Nu ska ceremoniinstruktionen ändrats. Kuratorskonventet, där varje nation har två röster, beslutade i förra veckan att plocka bort skrivningarna om damer och herrar, och därmed göra instruktionen könsneutral.

– Det är jätteroligt att det ledde till mer avkastning än att jag bara slapp snubbla i trappen, kommenterar Ellika Lindström kuratorskonventets beslut.

Trots motståndet har många slutit upp, berättar hon.

– Det roligaste har varit att se hur många som kommer till ens försvar när något sådant här händer.


Annons

Annons

Artikeln om könade klädkoder vid akademiska ceremonier går att läsa här.

Läs mer

2024-05-24 09:45
I onsdags sprangs det årliga studentloppet som anordnas av Studentidrott Campus 1477. Upp mot 200 glada löpare deltog i…
2024-05-21 10:13
Framtagandet av beslutsunderlag för en eventuell omlokalisering av Gamla torget har dragit ut på tiden och inget besked…
2024-05-16 08:34
Under tisdagen har studenter slagit läger utanför flera svenska och europeiska universitet med anledning av Israel…