Annons
Annons
Ardalan Ghareh Chaie, ordförande i Laboremus har startat hemsidan och facebooksidan Dags att lämna Lemne .
Foto: Ardalan Ghareh Chaie.

S-studenter i kampanj för Lemnes avgång


Med facebooksidan ”Dags att lämna Lemne”, skapad av studentorganisationen Laboremus, hoppas s-studenterna väcka opinion kring Carola Lemnes dubbla roll som ordförande i universitetets styrelse och vd för Svenskt näringsliv.

För drygt en vecka sedan skapade Ardalan Ghareh Chaie, nytillträdd ordförande i den socialdemokratiska studentföreningen Laboremus, facebooksidan och hemsidan ”Dags att lämna Lemne”. Hela Laboremus styrelse står bakom sidorna och hoppas att de ska väcka opinion kring Carola Lemnes ordförandeskap i universitetets styrelse.

– Vi anser att det är högst opassande att Lemne sitter på dubbla stolar. Speciellt eftersom de olika uppdragen har så olika värdegrund, säger Ardalan Ghareh Chaie, ordförande i Laboremus.

På sidan har de skrivit ner tre punkter för att sammanfatta varför de tycker att Carola Lemne är olämplig som ordförande i universitetets styrelse. De menar bland annat att Lemne betraktat att SD är ett ”parti som alla andra”, vilket de anser rimma illa med ett universitet som ska verka för tillgänglighet, oavsett kön härkomst eller sexuell läggning. Dessutom kritiserar de att hon i egenskap av vd för Svenskt näringsliv, uttryck sitt stöd till förlängning av vapenavtalet med Saudiarabien.

– Universitets ordförande ska verka för en värld i fred. Fred är en förutsättning för frihet, välmående och utveckling som även universiteten har som mål att bidra till. Därför kan inte konsistoriets ordförande propagera för att sälja vapen till diktaturer, säger Ardalan Ghareh Chaie.

Han menar också att det blir problematiskt att ha en ordförande som är demokratiskt utsedd, som samtidigt arbetar för en lobbyorganisation som Svenskt näringsliv. Det finns då en risk för att politiska särintressen urholkar en demokratisk institution.

Facebooksidan skapades för drygt en vecka sedan och har i dagsläget gillats av 160 personer. nbsp;

Nu har ju Carola Lemnes dubbla roller blivit en fråga för regeringen att ta ställning till. Har ni planerat att höra av er till regeringen? nbsp;

– Vår ambition är att Lemne ska avgå och det mest klädsamma är ju om hon inser det själv, säger Ardalan Ghareh Chaie.

Tror du att studenterna bryr sig om att Carola Lemne sitter på dubbla poster?

– Jag tror innerligt att studenterna bryr sig. Många jag har pratat med är upprörda. Jag tror att det är många som inte vet att Lemne sitter på två oförenliga uppdrag. Vår uppgift är att uppmärksamma och skapa opinion kring det. nbsp;

När Ergo pratade med Carola Lemne under gårdagen såg hon inga problem med att kombinera rollerna som vd och ordförande. Hon menade också att hon hade majoritetens förtroende i Akademiska Senaten, som är ett rådgivande organ bestående av universitetslärare och studenter.


Annons

Annons

Läs mer

2021-06-23 11:56
Det blir en sommar fylld av rekryteringsarbete på Uppsala studentkår. Ergo pratat med ordförande Jacob Färnert för att…
2021-06-23 11:20
A dorm in the Flogsta high-rises is inhabited by clones from a successful experiment at BMC. One of your classmates…
2021-06-23 10:27
En korridor i Flogsta höghus bebos av kloner från ett lyckat experiment på BMC. En av dina kursare hävdar bestämt att…