Slutreplik: En röst på Liberalerna är en röst på Sverigedemokraterna

"Det är tråkigt att Liberala Studenter inte har valt att stå upp mot Sverigedemokraterna eller deras moderpartis samarbete med dem", skriver representanter för S-...
Debatt
2022-09-09 16:01

Replik: Liberala studenter blinda för patriarkala strukturer

"Föreslå gärna nyliberala skattereformer men gör det inte i kvinnofrågans namn", skriver representanter för Laboremus i ett svar på Liberala studenters debattartikel om...
Debatt
2022-03-08 16:30

En S-ledd kår är en tramsig kår

"Trots att kåren står på ruinens brant, fortsätter S-studenter att jaga konservativa väderkvarnar", skriver representanter för Allians för kåren i en replik på S-...
Debatt
2021-06-08 09:29

En avpolitiserad kår är en maktlös kår

"Viljan att göra avtryck på politiken och driva frågor som är avgörande för kårens medlemmar fanns dock uppenbarligen inte hos kårstyrelsen", skriver representanter för...
Debatt
2020-04-15 13:10

30-talsromantiker i kårstyrelsen?

"Medlemmarna ska veta vilka som styr kåren. Det spelar nämligen roll om det är en nationalkonservativ högersnubbe i tweedkavaj eller en socialdemokrat som representerar kåren...
Debatt
2020-04-03 11:33

(S)kralt bland ledamöterna

Endast en representant från S-studenter och för få ledamöter totalt ledde till att gårdagens fullmäktigemöte ställdes in. Casper Wahlund passade ändå på att informera om kårens...
Nyheter
2019-11-15 14:26

En politisk kår är viktigare än någonsin

”Att rösta på ett opolitiskt parti eller kandidat är att köpa grisen i säcken”, skriver representanter för Laboremus som tycker det är viktigt att kårstyret är politiskt...
Debatt
2019-10-28 13:42

Behöver man påminna om Bollhusmötet?

Replik: Laboremus och S-studenter besvarar Heimdals replik på deras debattartikel där de anklagar Heimdal för att vara klimatförnekare.
Debatt
2019-04-26 13:56

Ernkrans minglade på Blåsenhus

En uppsluppen minister för högre utbildning besökte Uppsala universitet och träffade studenter från Laboremus, samt föreläste om hur kunskap kan utgöra grund för ett tryggare...
Nyheter
2019-04-11 20:50

Stoppa hyresattacken

Att Uppsala akademiförvaltning vill höja tomtavgälden för studentområdet Observatoriet är en regelrätt attack mot Uppsala som en öppen och tillgänglig studentstad, skriver Jakob...
Debatt
2019-01-21 11:56

Öppet hus - för vem?

Under torsdagen bjöd Uppsala universitet in gymnasieelever till en dag för framtidens studenter. En väldigt viktig

Debatt
2018-03-16 21:28

Snart inte längre helt sjukt

Den psykiska ohälsan är en av vår tids stora folksjukdomar. Trots detta har samhället länge hamnat på efterkälken vad

Debatt
2018-03-06 09:46