Annons
Studenterna på grundlärarprogrammet ville få mer praktisk övning och drog igång projektet ”Universitetshjälpen” där de besöker skolor och undervisar elever i små grupper. I bild syns medlemmarna i projektgruppen fr.v. Tommy Lundberg, Matilda Granlund, Erik Ledström, Jonatan Persson, Alva Holmer, Jakob Johansson tillsammans med handledare och universitetsadjunkt Annie Åkerstedt Berg.
Foto: Sandra Gunnarsson

Ideellt lärande för att lära mer


Får du för lite kontakt med yrkeslivet under din utbildning? På lärarprogrammet har åtta studenter valt att sjösätta ett eget projekt för att få mer koppling mellan teori och praktik.
– Att få möta eleverna kontinuerligt och se hur mycket det ger, gör att man påminns om varför man läser den här utbildningen, säger Matilda Granlund.

Det var en önskan om att få utveckla sina praktiska kunskaper som låg till grund för pilotprojektet ”Universitetshjälpen” som startades av några klasskamrater på grundlärarprogrammet i december 2014.

– Vi var åtta lärarstudenter som alla ville mer, som såg behovet av en mer praktisk koppling till det teoretiska vi läser, säger Jonatan Persson, lärarstudent och en av medlemmarna i pilotgruppen.
nbsp; nbsp; nbsp;
Studenterna tog kontakt med en skola och sedan satte de igång. Projektet går ut på att de besöker en skola en gång i veckan för att bedriva undervisning i små grupper för elever med särskilda behov. Barnen, som antingen behöver extra hjälp eller särskilda utmaningar, har valts ut av lärarna på skolan i samråd med föräldrarna.

– Eleverna och lärarna har varit väldigt positiva. Universitetet har också stöttat oss och gett oss tillgång till handledning, säger Jonatan Persson.

Som lärarstudent får man VFU (praktik) inom sin utbildning och möjligheterna att vikariera under studietiden är goda. Trots det menar de att projektet fyller en viktig funktion för studenter som vill öva och förbereda sig på sitt framtida yrke.

– På VFU:n har man ju en hel klass och blir också betygsatt vilket kan upplevas stressande. När man vikarierar får man oftast en pärm där det står vad man ska göra. I projektet handlar det i stället om att vi får utvecklas tillsammans med eleverna.

En stor förtjänst de
lyfter fram är också att de förstått vikten av kollegialt samarbete, då de haft mycket hjälp av att kunna bolla olika frågor med varandra.

Efter att ha testat sig fram på olika skolor, fått med kommunen och universitetet är de nu redo att lämna över projektet så att det förhoppningsvis ska kunna utgöra ett komplement för de studenter som vill få mer praktisk träning utöver sin utbildning.

– Tanken är inte att detta ska vara till för alla studenter, utan för de som vill lära sig mer. Förutom att man får något att skriva på cv:t får man ju även tjuvstarta den träning som man sedan kommer få i sitt yrke, säger Jonatan Persson.

Då alla studenter i projektet nu är inne på termin åtta håller de på att överlämna driften till Sektion LÄRA som ska ansvara för rekrytering av nya studenter i framtiden.


Annons

Annons

Läs mer

2024-04-17 08:24
Många som pluggat humaniora och teologi vid Uppsala universitet upplever att deras utbildning saknar anknytning till…
2024-04-09 08:35
Efter januaris aktion rörande situationen på Engelska parkens Matikum har nu beskedet kommit - då får studenterna sitta…
2024-04-08 08:19
Tisdagen den sista april vibrerar vårluften i Uppsala. Under morgonen väntas drygt 40 000 personer anlända till Uppsala…