Praktik upphör för vaccinkritiker

En ovaccinerad student har fått avbryta sin praktik efter att ha struntat i avståndsregler och spridit information om risker med vaccinet. Studenten menar å sin sida att hon...
Nyheter
2021-12-17 14:03

Övervägde hoppa av efter stress med VFU

Pandemin har gjort det svårare att hitta praktikplatser i tid till alla lärarstudenter. Studenten “Sofia” är en av dem som hamnat mellan stolarna och som på sin senaste VFU fick...
Nyheter
2021-04-09 15:57

“Det är med risk för mitt liv jag tar mig till och från praktiken varje dag”

Lungsjuka lärarstudenten Oskar Figg fick praktikplats på en grundskola i Enköping och åker sammanlagt sex olika bussar varje dag, fem dagar i veckan för att ta sig dit och hem....
Nyheter
2020-05-08 15:27

Praktiken på läkarprogrammet ställs in

Den verksamhetsförlagda utbildningen på Uppsala universitets läkarprogram ställs in för alla terminer förutom termin 11.
– Vi uppfattar att det här är det klokaste beslutet...
Nyheter
2020-03-27 14:14

Läkarstudenter oroliga att sprida smitta

Att verksamhetsförlagd utbildning fortsätter som vanligt har väckt frågor bland läkarstudenter. Att ständigt byta sjukhus och region är inte förenligt med att värna om...
Nyheter
2020-03-23 15:58

Sänkt ersättning för praktik på apotek

Tidigare fick studenter ersättning motsvarande studiemedel när de gjorde praktik på apotek. Nu får de nöja sig med en dryg tusenlapp i månaden.
Nyheter
2019-05-23 14:17

Ideellt lärande för att lära mer

Får du för lite kontakt med yrkeslivet under din utbildning? På lärarprogrammet har åtta studenter valt att sjösätta ett eget projekt för att få mer koppling mellan teori och...
Nyheter
2017-03-06 14:18

Stå upp för en bra praktik

Idag är det den internationella praktikdagen. Runt om i världen hålls demonstrationer och aktiviteter för att uppmärksamma praktikanternas situation. En praktik är viktig för att...
Debatt
2015-11-10 10:39

Drömmen är att få jobba inom bistånd

Ett ögonblick...
Ida Åberg, Uppsalastudent som ska praktisera i Bolivia på en organisation som hjälper bönder på landsbygden.
Nyheter
2015-09-16 13:15

Tombolan snurrar

Praktiken, eller den verksamhetsförlagda utbildningen som det så fint heter, är obligatorisk inom en rad

Ledare
2011-12-07 15:28