Annons
Annons

Depression godkändes inte av Försäkringskassan


När läkaren ansåg att Jesper behövde sjukskrivas för depression bedömde Försäkringskassan att han borde klara studier på deltid. Men hur läser man en heltidskurs på deltid? Nu riskerar han bli utan studiemedel.

I början av höstterminen 2016 började Jesper må dåligt. Dagarna dominerades av katastroftankar och ett konstant tryck över bröstet. Han orkade inte delta i undervisningen på ämneslärarprogrammet. Hans läkare gav honom diagnosen måttlig depression.

– Jag hade precis fått nys om att man kan få pengar från CSN trots sjukfrånvaro om man har intyg från Försäkringskassan, berättar Jesper.

Han var visserligen inte övertygad om att sjukskrivningen skulle godkännas, men det säger han främst beror på en allmänt pessimistisk grundinställning. När avslaget kom kändes det djupt orättvist. Försäkringskassan ansåg inte att depressionen innebar en nedsättning av hela hans arbetsförmåga. Jesper menar dock att han under den perioden inte klarade att plugga alls, och som student hade han ändå inte alternativet att vara deltidssjukskriven.

– Även om jag hade klarat det så var ju biologikursen jag läste på heltid. Man får antingen poäng för hela kursen eller inga alls. Den som läser till exempel engelska kan kanske komplettera i efterhand, men vi har labbar som man inte får missa, säger han.

nbsp;

I två avseenden hade Jesper ändå tur i oturen. Dels sammanföll hans sjukdomsperiod exakt med en delkurs, så att han inte förlorade mer än 7,5 hp, och dels hade han läst en kurs under tidigare studier i Australien som han kunde tillgodoräkna sig istället för den han missade.

– I vintras blev jag dock sjuk igen och då anmälde jag det inte till Försäkringskassan, jag kände att det är bara meningslöst. Nu kommer jag inte att ha tillräckligt med poäng för att ha rätt till CSN i höst, berättar Jesper.

Idag mår han bra och har återupptagit sina studier. Men finansieringen av nästa termin är ett problem som måste lösas. I hopp om att få dispens har han skrivit till CSN och redogjort för sin situation. Dispens är ingenting han räknar med, men Jesper har sökt utlandsstudier och skiner upp när han berättar att det inte är något alternativ att inte åka.

– I värsta fall får jag försöka hitta ett jobb parallellt med studierna. Det är jobbigt med ovissheten, men i Australien bodde jag i tält en period eftersom boendet var så dyrt, så jag tänker att det löser sig.

Dock är han mycket kritisk till Försäkringskassan, då de inte förlitat sig på läkarens bedömning och inte verkar ta en depressionsdiagnos på allvar. Jesper undrar vad som krävs för att bli sjukskriven som student. Han har skrivit till Försäkringskassan och frågat hur de tänker, men inte fått något svar.

– Varken jag eller läkaren förstod vad Försäkringskassan ville ha. Det känns som att jag har fallit mellan stolarna.

nbsp;

Depressionen påverkades inte nämnvärt av det negativa myndighetsbeslutet – Jesper tror att han skulle ha haft lika mycket katastroftankar oavsett – men visst är det ett extra stressmoment att nekas pengar. Med långa väntetider till vården är det det sista man behöver. Han vill slå ett slag för att man som student bör vara garanterad inkomst även om man blir sjuk.

– Psykisk ohälsa har avstigmatiserats en hel del, men här känner jag att jag har blivit diskriminerad. Det är fullkomligt orimligt att förvänta sig att en kliniskt deprimerad person ska plugga, man fungerar inte som människa, säger Jesper.

Terese Östlin, verksamhetsutvecklare på Försäkringskassan, säger att deras uppgift är att bedöma i vilken utsträckning en persons arbetsförmåga är nedsatt. Depressioner förekommer liksom andra sjukdomar i olika svårighetsgrader.

– Jag kan inte kommentera enskilda fall, men vi har ett regelverk som vi följer. Att man som som student bör kunna vara sjukskriven på deltid har varit uppe för diskussion i den parlamentariska socialförsäkringsutredningen, men hittills har ingenting hänt, säger hon.

Hon menar att det är upp till var och en att avgöra om man vill söka sjukpenning eller inte. Alla beslut är omprövningsbara och varje ny prövning är fristående.

– Förutsättningarna kan ha förändrats, så det kan ändå löna sig att ansöka igen om man fick avslag förra gången, säger Terese Östlin.


Annons

Annons

CSN: s regler om du blir sjuk

Du kan få behålla dina studiemedel om du är sjuk och inte kan studera. Dessutom blir kravet på studieresultat lägre. Om du är sjuk en längre tid kan även lånedelen skrivas av.

Merkostnadslån för exempelvis resor och dubbel bosättning kan däremot påverkas om du är sjuk en längre tid.

För att få studiemedel utifrån reglerna om sjukdom måste

  • Försäkringskassan ha godkänt din sjukperiod
  • du vara helt oförmögen att studera
  • din ansökan om studiemedel kommit in före den första sjukdagen (gäller inte om du är sjuk redan vid studiestarten).

Anmäl din sjukdom till Försäkringskassan så snabbt som möjligt, helst redan första sjukdagen. Om din anmälan kommer in senare än sju dagar efter den första sjukdagen, måste du ha särskilda skäl för att Försäkringskassan ska kunna godkänna hela sjukperioden.

När du får studiemedel under sjukdom

  • räknas inte veckorna som använda veckor med studiemedel
  • blir kravet på studieresultat lägre
  • kan lånedelen skrivas av vid längre sjukskrivning.

nbsp;

Pillerpodden tar upp problemet med sjukskrivning för studenter:

På andra sidan mörkret

Läs mer

2021-09-16 17:12
Såväl studenternas psykiska hälsa som deras kännedom om Studenthälsan har fått sig en törn under de snart ett och ett…
2021-09-16 15:31
Svensk Kollektivtrafik har avslutat sitt samverkansavtal med Studentkortet vilket innebär att Studentkortet inte längre…
2021-09-09 14:54
Räntekostnaderna för CSN-lån kan öka med upp till 1650 kronor per år, enligt ett nytt förslag från regeringen. Tanken är…