Annons
Annons
På väg mot de ljusnande framtid? 19-åringar börjar i mindre utsträckning än tidigare studera på högskola direkt efter gymnasiet.
Foto: Wikimedia commons/ Nyheter 24

Färre nybakade studenter på högskolan


Jämfört med tidigare år har det blivit mindre vanligt att börja plugga direkt efter gymnasiet. Däremot är det fortfarande fler kvinnor än män som väljer högre studier.

Sedan 2013 har andelen 19-åringar som inlett högskolestudier minskat med 2,6 procentenheter, och ligger nu på 12,8 procent. Det visar en analys som Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har gjort. Man har också undersökt regionala skillnader för i vilken utsträckning och vid vilken ålder 19, -21 och 24- åringar har börjat läsa på högskola, och konstaterat att de är stora. Exempelvis hade 50,7 procent av 24-åringarna i Stockholms län börjat bedriva högre studier, medan motsvarande siffra i Jämtlands län var 33 procent.

– I kommuner där det bor många som har en högskoleutbildning är det betydligt vanligare att fortsätta studera efter gymnasieskolan. Det kan även finnas fler faktorer som påverkar, exempelvis om det finns en högskola eller ett universitet nära där man bor. Sen är det viktigt att komma ihåg att i kommuner där det inte bor så många kan det se ut som att svängningarna är väldigt stora när det i själva verket rör sig om ett mindre antal individer, säger Annika Pontén, chef för analysavdelningen vid UKÄ, i ett pressmeddelande.

Fler kvinnor än män söker sig till högskolan. Vid 24 års ålder hade 51,6 procent av kvinnorna påbörjat högskolestudier jämfört med 36,0 procent av männen. I högskolan som helhet utgör kvinnorna cirka 60 procent, och så har det sett ut de senaste tio åren med endast små förändringar.


Annons

Annons

Läs mer

2021-04-13 15:43
“Enkelt och smärtfritt” blir utlåtandet när Ergoredaktionen lägger de 30 sekunder det tar att rösta i kårvalet.
2021-04-13 14:35
Under tisdagen gick region Uppsala, länsstyrelsen och alla länets kommuner ut med uppmaningen om att alla bör gå i…
2021-04-13 11:15
Sjukvården är väldigt hårt belastad till följd av det stora antalet covidpatienter. Akademiska sjukhuset söker nu…