UU anmäls för förbiseende av ”hora”

I våras rasade debatten om huruvida lektorn Inga-Lill Aronsson hade rätt att säga n-ordet. I diskussionen som följde uttalade likavillkorsspecialist Hooshang Bazrafshan ”hora” som...
Nyheter
2020-12-10 12:21

Trendbrott: Fler kvinnliga doktorander

Förra året var första gången som det var fler kvinnor än män bland de nyantagna doktoranderna vid landets lärosäten
Nyheter i korthet
2020-04-21 10:43

UU ifrågasätts i ny granskning

”Ifrågasatt kvalitet” – så lyder betyget för de ämnen som granskats i UKÄ:s utvärdering av ämneslärarutbildningarna vid Uppsala universitet.
– Det är klart att det inte är...
Nyheter
2020-02-19 11:55

Vanligare att akademiker med utländsk bakgrund har visstidsanställning

Ny statistik från Universitetskanslersämbetet visar att det är dubbelt så vanligt att forskare och universitetslärare med utländsk bakgrund är visstidsanställda som de med svensk...
Nyheter i korthet
2020-01-21 09:47

Högre utbildning lönar sig

Att ha en högskoleexamen ger generellt en högre lön. Det gäller dock att satsa på rätt utbildning – en läkarutbildning, juristutbildning eller civilingenjörsutbildning ger hög...
Nyheter
2020-01-20 15:33

Kön och fusk ska undersökas

Studenter som blir föremål för disciplinära åtgärder ska bedömas likadant oavsett kön. Men är det så i praktiken? Det vill Universitetskanslersämbetet undersöka.
Nyheter
2019-12-02 16:01

Nattstängt campus väcker känslor

Sedan oktober har alla campus stängt nattetid. Skälet ska vara att lokalerna används som sovplats men studenter är besvikna över att inte ha fått vara delaktiga i beslutet.
Nyheter
2019-11-18 14:31

Färre hoppar av tidigt

Sedan 2011 har de tidiga avhoppen från lärarutbildningar minskat, visar statistik från Universitetskanslersämbetet
Nyheter i korthet
2019-09-12 11:39

Gott betyg till UU:s lärarutbildningar

Förskollärar-och grundlärarstudenter i Uppsala kan pusta ut. Enligt UKÄ är kvaliteten på deras utbildningar inte ifrågasatt.
Nyheter
2019-04-16 11:02

Sverige långt ifrån bäst i klassen

Trots lagstiftning och generösa bidragssystem ligger Sverige efter internationellt när det gäller att motverka social snedrekrytering. Allar Piirsoo på mångfaldsbyrån Esmeralda...
Nyheter
2019-03-15 17:08

Toppresultat för utlandsutbildade sjuksköterskor

79 procent av sjuksköterskorna med utländsk examen var etablerade på den svenska arbetsmarknaden ett år efter kompletterande utbildning. Överlag är etableringsgraden hög hos...
Nyheter
2019-03-05 17:16

GU får kritik

Göteborgs universitet har brustit i hanteringen av två ärenden om oredlighet i forskning. Det bedömer

Nyheter i korthet
2019-03-05 16:45