Annons
Jag tycker att det är viktigt att jobba för att socionomutbildningen får en tydligare identitet. Nu handlar det om att ta reda på var den bästa myllan finns säger Mats Edenius, dekan på samhällsvetenskapliga fakulteten
Foto: Lina Svensk

Var ska socionomprogrammet bo?


Sent i våras meddelade sociologiska institutionen att man inte längre vill ansvara för socionomutbildningen. Nu har samhällsvetenskapliga fakultetsledningen beslutat att man ska skapa ett centrum för socialt arbete där socionomprogrammet ska ingå – men var det ska ligga är inte klart.

I Universitetskanslersämbetets granskning 2014-2015 kritiserades socionomprogrammet i Uppsala för bristande kvalitet. Ett krav för att Uppsala universitet skulle få behålla examensrätten var att man skulle höja kvaliteten genom att satsa på forskning och starta en forskarutbildning i socialt arbete. Fakultetsledning och institution kom överens om en investering på runt 10 miljoner som skulle täcka kostnader för flera nya tjänster och en forskarutbildning. En allt för blygsam satsning enligt sociologiska institutionen. När de fick frågan i våras om de verkligen var beredda att satsa på socialt arbete blev svaret därför nej.

– Satsningen var underfinansierad och det var därför vi i professorskollegiet tog ställning och sa: vi kan inte sköta det här åtagandet, säger Ilkka Henrik Mäkinen, prefekt på sociologiska institutionen.

Han berättar att rekryteringarna av ny personal drog ut på tiden, vilket kom att få ytterligare konsekvenser för den ekonomiska situationen.

– Utöver underfinansieringen beslutade konsistoriet att ta tillbaka överskott från institutionerna, och på grund av släpande rekryteringar hade det samlats pengar på våra konton. När överskottet drogs tillbaka hamnade vi i ett läge där vi fick lida ganska mycket.

Trots att sociologen i skrivelsen från i våras var ganska tydlig med att de inte ville fortsätta ha socionomprogrammet, är de idag inte fullt lika negativa. Ilkka Henrik Mäkinen menar att de fick allt för kort tid på sig i våras att ta ställning till hur de ville göra.

Som jag tolkar dig är ni beredda att fortsätta vara värdinstitution om ni får mer medel?

– Ja. För närvarande kan vi sköta utbildningen, men inte åstadkomma den nivåhöjning som krävs om vi inte får resurser.

På samhällsvetenskapliga fakultetsnämndens
möte i mitten av september beslutade man att snarast möjligt inrätta ett ”Centrum för socialt arbete” där forskning i socialt arbete och socionomutbildningen ska samlas. Inledningsvis ska centrumet vara underställt en institution, men planen är att det på sikt ska bli en egen institution. Var centret ska ligga innan dess är för närvarande under utredning.

– Jag tycker att det är viktigt att jobba för att socionomutbildningen får en tydligare identitet. Nu handlar det om att ta reda på var den bästa myllan finns, säger Mats Edenius, dekan på samhällsvetenskapliga fakulteten.
”Myllor” som diskuterats är bland andra institutionen för psykologi eller att centret blir kvar på sociologiska institutionen.

Mats Edenius är relativt nytillträdd dekan och kan inte uttala sig närmare om hur sociologen skött socionomprogrammet, men…

– Det är ett program med många helårsstudenter, då brukar man normalt sett ha fler fasta lärarresurser.

Sociologiska institutionen menar att de fått för lite resurser för att kunna höja kvaliteten. Finns inte en risk att en annan institution kommer uppleva samma problem?

– Det handlar om inriktning och strategi ledningen väljer. Sociologen har många duktiga forskare, men ingen inom socialt arbete. Jag håller också med den förra dekanen, som menade att de resurser som stod till förfogande var goda.

Socionomstudenterna som
sedan länge velat att det ska inrättas en egen institution i socialt arbete, är glada över att man nu från fakultetens sida försöker styra upp programmet och forskningsfältet.

– Vi tycker det är positivt att man nu satsar på att stärka upp socialt arbete och att det kommer bli ett centrum med egen budget, plats och chef, säger Jonas Lundström, ordförande i Socionomus, kårföreningen som representerar studenter i socialt arbete.

I Umeå, Lund och Göteborg har socionomerna en egen institution vilket han menar påverkar utbildningen och forskningen till det bättre. Det blir lättare att behålla personal om universitetet satsar på forskningsfältet.

– Som det ser ut nu har vi inga fasta anställda lärare i socialt arbete, det är tre vikarierande lektorer som sköter utbildningen. Det känns som att socialt arbete hamnat i skymundan på sociologen.

Var centrumet som nu ska inrättas kommer att hamna kanske blir klarare efter fakultetsnämndens möte i början av oktober. Psykologiska institutionen har uttryckt intresse, så även sociologiska institutionen.

– Bara vi hamnar någonstans där institutionen tar hand om oss och vill satsa på forskning och utbildning i socialt arbete är vi nöjda, säger Jonas Lundström.


Annons

Annons

Läs mer

2024-04-21 19:55
Ikväll klockan 20.00 stängde röstningen för Kårvalet 2024. Ta del av resultatet nedan. 
2024-04-17 08:24
Många som pluggat humaniora och teologi vid Uppsala universitet upplever att deras utbildning saknar anknytning till…
2024-04-09 08:35
Efter januaris aktion rörande situationen på Engelska parkens Matikum har nu beskedet kommit - då får studenterna sitta…