Annons
Professorn som avsatts för ett utbildningsprogram vid Uppsala universitet menar att han är helt oskyldig till anklagelser om kvinnoförnedrande uttalanden.
Foto: Sigrid Asker

Professor nekar till nedvärderande kommentarer


I samband med metoo uppgavs att en professor vid upprepade tillfällen uttryckt sig nedvärderande om kvinnor inför studenter. Nu har han fått lämna sitt uppdrag som ansvarig för ett utbildningsprogram.

Under hösten vände sig ett flertal studenter på en fakultet vid Uppsala universitet till sin studentkår med vittnesmål om att en professor, tillika ansvarig för ett utbildningsprogram, fällt kommentarer som nedvärderar kvinnor. Han ska bland annat ha uttalat sig negativt om den ökande andelen kvinnliga studenter på programmet. Detta ska ha förekommit under flera års tid.
– Jag tror att upprop som metoo har bidragit till att fler vågar berätta. Folk sitter inte tysta längre, säger den aktuella studentkårens ordförande.
Hen tillägger att det sannolikt har varit ett stort steg för många studenter att ta upp ärendet, och att uppmärksamheten det fått i media varit större än de väntat sig. Av hänsyn till de inblandade och deras anhöriga vill hen inte att det blir känt vilken fakultet det rör sig om.
– Som student befinner man sig i beroendeställning gentemot professorer och andra lärare, säger hen.
I samband med vittnesmålen inledde studentkåren en nära dialog med fakulteten kring ärendet. I en enkät som skickades ut till samtliga studenter på utbildningen framkom fler exempel där man var kritisk mot den här personen.
– Ingen annan blev namngiven på samma sätt, säger ordföranden.
Det underlag som studentkåren lämnade in utifrån studenternas erfarenheter är ett skäl till att fakulteten avsatte professorn som programansvarig. Ordföranden menar dock att det även finns andra faktorer bakom beslutet. Personens namn förekommer även i samband med andra kontroverser på fakulteten.
– Från vår sida har det enbart handlat om det här specifika ärendet, som vi har jobbat med länge. Vi har haft ett enormt stöd från fakulteten och är glada att de har lyssnat på oss, menar ordföranden.
Studentkåren ser nu ärendet som avslutat.

Den utpekade professorn däremot beskriver processen som ”hårresande”. Enligt honom är upprinnelsen till att han avsatts en långvarig konflikt om hur det utbildningsprogram han har ansvarat för ska utformas.
– Jag är oerhört upprörd, säger han.
När den grupp inom fakulteten som är kritisk till hur han har förändrat utbildningen inte fått sin vilja igenom har de använt anklagelserna om nedvärderande kommentarer som en sista utväg, menar professorn. De vittnesmål som ska ha inkommit är enligt honom osanna.
– Många har hört mig säga att vi behöver fler kvinnor på utbildningen. Kvinnliga studenter klarar överlag studierna bättre än manliga, så för min del skulle de gärna få vara i majoritet, säger han.
Han har fått se en del av svaren i enkäten, dock inte frågorna, och menar att det som framkommer där inte är kvinnoförnedrande.
Kan du ha sagt något på skämt, som inte har fallit i god jord?
– Nej, inte ens det. Jag har sagt att den andel kvinnor vi har nu är uthärdlig, men då menade jag att de iallafall var ett antal och att de helst skulle vara fler, säger professorn.

Han räknar upp tre exempel på situationer där personer ansett honom göra kvinnoförnedrande uttalanden. Ett är då han vid introduktionsföreläsningen på programmet ska ha antytt att de kvinnliga studenterna blivit för många, vilket enligt professorn inte stämmer. Studievägledare som var på plats ska kunna styrka hans version.
– Sedan var det en presentation tillsammans med en kvinnlig kollega där jag sade till henne att hon kunde gå över till svenska, när hon hade inlett på engelska. Det tyckte vissa tydligen var förminskande. Vid ett annat tillfälle kallade jag en kvinnlig student ”studentskan” för att jag inte kom ihåg hennes namn. Det var första gången jag träffade henne, säger han.
Ledningen borde egentligen ta tag i vad professorn kallar de ”anarkistiska metoder” som hans åsiktsmotståndare i fråga om programmets utformning har ägnat sig åt då de vägrat acceptera beslut som har fattats under hans tid som programansvarig, anser professorn.
– De här anklagelserna handlar om att maskera något annat.
Professorn har nu kontaktat en advokat för att driva ärendet vidare.
Ergo har sökt flera av de personer som lämnat vittnesmål om professorn men ingen har velat uttala sig. Även vicerektor på den aktuella fakulteten har avböjt att kommentera.


Annons

Annons

Läs mer

2024-04-17 08:24
Många som pluggat humaniora och teologi vid Uppsala universitet upplever att deras utbildning saknar anknytning till…
2024-04-09 08:35
Efter januaris aktion rörande situationen på Engelska parkens Matikum har nu beskedet kommit - då får studenterna sitta…
2024-04-08 08:19
Tisdagen den sista april vibrerar vårluften i Uppsala. Under morgonen väntas drygt 40 000 personer anlända till Uppsala…