Högskoleprovet är männens, betygen är kvinnornas

Kvinnor har högre gymnasiebetyg än män, medan män lyckas bättre på högskoleprovet. Bra betyg är dock en bättre förutsättning för att fullfölja högre studier.
Nyheter
2019-05-07 12:45

Fler kvinnor tar examen i teknik

Teknikutbildningar är de enda där fler män än kvinnor examineras. Dock har det skett en ökning de senaste tio åren

Nyheter i korthet
2019-03-28 16:47

Jämställdhetsparadox i tekniken

Ju mer jämställt ett samhälle är, desto mindre andel kvinnor tar examen i teknik och naturvetenskap på universitetet. Detta trots att flickor presterar minst lika bra som pojkar i...
Nyheter
2018-02-26 17:15

Professor nekar till nedvärderande kommentarer

I samband med metoo uppgavs att en professor vid upprepade tillfällen uttryckt sig nedvärderande om kvinnor inför studenter. Nu har han fått lämna sitt uppdrag som ansvarig för...
Nyheter
2018-02-21 16:29

Saudiska kvinnor får lämna campus

Kvinnliga studenter vid saudiska Taif University behöver inte längre föräldrarnas tillåtelse för att lämna campus

Nyheter i korthet
2018-02-13 11:35

I nationens intresse att stoppa trakasserier

Gamla salen på Norrlands nation var fullsatt när Kuratorkonventet bjöd in till samtal om sexuella trakasserier i nationsvärlden. Deltagarna önskade tydliga rutiner, stöd för offer...
Nyheter
2018-01-24 13:06

Kvinnor tappar förtroendet för forskare

Svenskars förtroende för forskare har sjunkit – och det är kvinnorna som står för tappet. Oroväckande, tycker Maria Lindholm på Vetenskap Allmänhet.
Nyheter
2017-12-14 12:20

Kvinnor ser allvarligare på bidragsbrott

Allt fler studenter tycker det är allvarligt att få ut mer studiestöd än man har rätt till. Kvinnor skulle i mindre utsträckning än män behålla felaktigt utbetalda pengar från CSN...
Nyheter
2017-10-10 10:38

Kvinnor dominerar lärosäten – men bara på grundnivå

Under läsåret 2015/16 minskade antalet studenter vid universitet och högskolor till 402 800, visar statistik från

Nyheter i korthet
2017-04-19 15:45