Annons
Annons
Högstadieeleverna Ellinor Karlsson och Elin Carlborg deltar i Bygglov på Ångströmlaboratoriet, ett projekt för att locka fler tjejer till teknikämnen. Hur väl fungerar sådana satsningar?
Foto: Sigrid Asker

Jämställdhetsparadox i tekniken


Ju mer jämställt ett samhälle är, desto mindre andel kvinnor tar examen i teknik och naturvetenskap på universitetet. Detta trots att flickor presterar minst lika bra som pojkar i dessa ämnen i skolan.

Tvärtemot vad man skulle kunna tro är det i länder med stor ojämlikhet mellan könen som kvinnor är bäst representerade inom teknik och naturvetenskap. Det framgår i en artikel av psykologerna David Geary vid University of Missouri´s College of Arts and Science och Gijsbert Stoet vid Leeds Beckett University i tidskriften Psychological Science.

Finland, Norge och Sverige som är kända för att höra till världens mest jämställda länder har jämförelsevis låg andel kvinnor med examen inom det så kallade STEM-området, det vill säga teknik, matematik och naturvetenskap. Högst är andelen i Algeriet, Tunisien och Förenade Arabemiraten.
Forskarna bakom studien talar om en jämställdhetsparadox. I länder med hög jämställdhet, vilket i regel går hand i hand med hög välfärd, arbetar man aktivt med att uppmuntra fler kvinnor att söka sig till STEM-området.
– I mer liberala och välbeställda länder väger personliga preferenser tyngre när man väljer ämne. En konsekvens blir att könsskillnader gällande fallenhet och intresse påverkar mer, säger David Geary på weforum.org.

Gijsbert Stoet påtalar att en karriär inom STEM i regel är tryggare och bättre betald, men att ”riskerna” med att välja en annan bana är lägre i välfärdsländer.
– Där de flesta karriärval är relativt säkra känner kvinnor i högre utsträckning att de kan göra val baserade på icke-ekonomiska faktorer. Omvänt blir en karriär inom STEM mer attraktiv där arbetsmarknaden är svår för kvinnor, säger han på weforum.org.
I studien har man även jämfört pojkars och flickors skolresultat i de aktuella ämnena, och konstaterat att flickor inte presterar sämre än pojkar någonstans i världen, utan snarare bättre. Ändå tenderar alltså kvinnor att välja bort de ämnena på universitetet. En anledning tycks kunna vara att flickor i regel presterar ännu bättre i andra ämnen.

Janet Shibley Hyde, professor i genusvetenskap vid University of Wisconsin, säger till The Atlantic att studiens resultat inte behöver tolkas vare sig som att kvinnor är sämre på teknik eller som att vi bör sluta försöka locka kvinnliga studenter till teknisk-naturvetenskapliga ämnen. Andelen flickor som presterar bra i dessa ämnen i skolan är betydligt större än den andel som väljer dem på universitetet.
– Man kan anta klyftan inom STEM beror på att flickor har fler alternativ, baserat på andra styrkor, säger Janet Shirley Hyde.
Enligt detta resonemang bör man istället fråga sig varför det även i de mest jämställda samhällena uppenbarligen finns faktorer som får kvinnor att välja bort teknik och naturvetenskap.


Annons

Annons

Läs mer

2024-07-11 13:34
Torsdag den 11 juli kom antagningsbeskedet för de som sökt kurser och utbildningar till höstterminen 2024. Vid Uppsala…
2024-07-08 12:09
AI-användning i studentarbeten har diskuterats hett de senaste åren. Nu lanseras nya AI-verktyg som påstår sig kunna…
2024-07-01 11:17
Enligt den senaste undersökningen från Eurostudent så upplever en tredjedel av studenter vid svenska lärosäten psykisk…