Annons
Annons
Uppsala studentkår har tillsammans med övriga kårer vid Uppsala universitet lämnat in en skrivelse som kritiserar ett förslag som skulle innebära minskat studentinflytande vid rekrytering av rektor.
Foto: Ergos arkiv

Oro för historiskt lågt studentinflytande


Studenter ska enligt lag vara delaktiga vid rekrytering av ny universitetsrektor. Ett nytt förslag som skulle minska studentinflytandet kritiseras nu starkt av Uppsala universitets studentkårer.

I fredags lämnade samtliga lärosätets studentkårer samt doktorandnämnden in en skrivelse till Uppsala universitet där de riktar skarp kritik mot ett förslag om hur rektorsprocessen ska utformas, som skulle innebär en minskning av studentrepresentationen i hörandeförsamlingen från 18 till 15 mandat. Studenterna skulle på det viset få mindre än en fjärdedel av rösterna.

– Studentinflytandet har minskat stadigt sedan 1989, det här förslaget skulle innebära att det hamnar på en historiskt låg nivå. Det vore ett av de mest skadliga besluten i modern tid gällande studentinflytande, säger Ludvig Lundgren, ordförande i Uppsala studentkår.

Enligt ett annat förslag ska mandatfördelningen se ut som den gör idag, vilket innebär att studenterna har 27,7 procent av rösterna. Ludvig Lundgren hoppas att konsistoriet kommer att välja den vägen.

– På sikt vill vi ha utökat mandat så att studenterna får åtminstone en tredjedel, vilket de hade senast 1989, säger Ludvig Lundgren.

Formerna för rektorsprocessen har tidigare utarbetats specifikt inför varje enskilt val av ny rektor, men nu ska det vinnande förslaget skrivas in i konsistoriets arbetsordning.

– Det är bra att ha ett styrdokument, men inte med en så radikal förändring, säger Ludvig Lundgren.

Han poängterar att rekrytering av rektor handlar om långt mer än att hitta en person med vetenskaplig kompetens. Ledaregenskaper och förmåga att arbeta i grupp för att uppnå gemensamma mål är minst lika viktiga.

– Det står tydligt i lagförarbetena att studenter ska vara delaktiga i rektorsprocessen. Bara att ett sådant här förslag har lagts fram väcker oro, säger Ludvig Lundgren.

I den arbetsgrupp som har lagt fram förslaget ingår bland annat sittande rektor Eva Åkesson och konsistoriets ordförande Gudmund Hernes. Uppsala universitets kommunikationsdirektör Pernilla Björk vill tydliggöra att båda förslagen kommer att skickas ut på remiss och att beslut ska fattas först i december.

– Det ledningen vill är att få en öppen diskussion om hur rektorsprocessen ska se ut. Inga förslag ska sopas under mattan, säger Pernilla Björk.

Ergo har sökt medlemmar i arbetsgruppen bakom det kritiserade förslaget för en kommentar.


Annons

Annons

Läs mer

2020-05-29 15:56
Studenter som tröttnat på distansundervisning kan andas ut – under fredagens pressträff meddelade regeringen att…
2020-05-29 15:18
Flera studenter har reagerat över att väktare fotat dem på campus senaste tiden.
 – Säkerhetsavdelningen ville veta hur…
2020-05-28 17:09
Välmeriterade rektorskandidat Anders Hagfeldt tror att en stärkt klimatprofil och ökad samverkan mellan olika…