Fortsatta satsningar på studentinflytande krävs

I vår träder den första ökningen av studentkårernas statsbidrag i kraft och därmed ökar bidraget från ca 33 till 58 miljoner kronor. En stor vinst och ett steg i rätt riktning,...
Debatt
2021-02-10 10:48

Missnöje över studentinflytande i repris

Återigen kritiseras Uppsala universitet för brister i studentinflytandet vid val av nya vicerektorer.
– Det här problemet har varit på agendan så många gånger de senaste...
Nyheter
2020-04-28 11:37

Oro för historiskt lågt studentinflytande

Studenter ska enligt lag vara delaktiga vid rekrytering av ny universitetsrektor. Ett nytt förslag som skulle minska studentinflytandet kritiseras nu starkt av Uppsala...
Nyheter
2018-09-17 14:05

Chatta för stärkt studentinflytande

Vill du ha mer att säga till om på universitetet? Då kan du du chansen att chatta med UKÄ när den nya rapporten om studentinflytande presenteras på fredagens frukostmöte.
Nyheter
2017-02-02 16:47

Han föreslås bli ny vicerektor

Torsten Svensson, professor i statskunskap, föreslås bli ny vicerektor för vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap.
Nyheter
2015-01-19 10:10

Vi arbetar mycket aktivt med studentinflytandet

I en slutreplik skriver Uppsala studentkår att det finns uppdaterade listor över studentrepresentanterna vid universitetet, apropå Ergos granskning av studentinflytandet.
Debatt
2011-12-07 16:47

Studentrepresentant – symbol eller maktfaktor?

Sedan drygt tio år säkras studentinflytandet i högskolelagen och universitetet säger sig värna om studenternas medverkan i alla beslutande och beredande organ. Men hur ser det ut...
Nyheter
2011-11-16 10:37

Bättre ersättning vid Lunds universitet

Flera studiebevakare och student​representanter jobbar utanför det egna studieområdet. I Lund har man valt en alternativ väg för att göra uppdraget mer attraktivt.
Nyheter
2011-11-16 10:28

Kåren saknar överblick

Enligt Uppsala studentkårs hemsida utser kåren 957 ledamöter till olika organ vid Uppsala universitet. Var den siffran kommer ifrån är dock oklart. Faktum är att ingen egentligen...
Nyheter
2011-10-26 11:11