Annons
Annons
Forskande och undervisande personal har ofta tidsbegränsade anställningar i högskolan. Det gäller i ännu högre grad kvinnor.
Foto: Lina Svensk

Tidsbegränsat för många i akademin


Inom högskolan är det betydligt vanligare än på arbetsmarknaden i stort att ha en tidsbegränsad anställning. Kvinnor är överrepresenterade bland tidsbegränsat anställda.

33 procent av den forskande och undervisande personalen på svenska högskolor hade tidsbegränsade anställningar 2016, visar Universitetskanslersämbetets rapport. För arbetsmarknaden i stort var siffran 17 procent.

Flera av anställningarna i högskolan ska vara tidsbegränsadeenligt högskoleförordning och kollektivavtal. Av de tidsbegränsade anställningarna är dock 19 baserade på Lagen om anställningsskydd (LAS).

– Tidsbegränsade anställningar under längre tid kan sägas ingå i den normala meriteringsgången i högskolan. En tidsbegränsad anställning som postdoktor kan följas av en tidsbegränsad anställning som biträdande lektor på vägen mot en tillsvidareanställning i högskolan. Ett problem kan däremot vara att meriteringsanställningar efterföljs eller varvas med tidsbegränsade anställningar enligt LAS under lång tid, vilket kan leda till en karriärmässig återvändsgränd för individen, säger Annika Pontén, chef för UKÄ:s analysavdelning i ett pressmeddelande.

Rapporten visar samtidigt att tidsbegränsade anställningar i högskolan har minskat sedan 2008 och att övergången till tillsvidareanställning idag går fortare för personer med doktorsexamen. Men det förekommer fortfarande att personal under lång tid har olika tidsbegränsade anställningar efter varandra, så kallad ”stapling”. Fler kvinnor än män har tidsbegränsade anställningar eller vikariat.


Annons

Annons

Läs mer

2020-02-20 10:57
Två läkarstudenter misstänks ha fuskat genom att skriva upp varandras namn vid obligatoriska moment där bara en av dem…
2020-02-20 10:24
Vem vill du se som Uppsala universitets nya rektor? Fram till måndag 24 februari kan studenter och anställda nominera…
2020-02-19 11:55
”Ifrågasatt kvalitet” – så lyder betyget för de ämnen som granskats i UKÄ:s utvärdering av ämneslärarutbildningarna vid…