Annons
Annons
Det var glest mellan raderna på höstterminens sista fullmäktigemöte. Till slut så glest att mötet var tvungen att avslutas.
Foto: Sigrid Asker

Decemberfum: enades av gemensamt hot


Tre “okända” nomineringar till de lediga platserna i Ubbos styrelse väckte misstankar under årets sista fullmäktigemöte. Var de ryska botar? Eller hade de en annan dold agenda?
Detta misstänka yttre hot resulterade i en samarbetsvilja av sällan skådat slag.

Det var ganska glest mellan raderna i Eva Netzeliussalen under onsdagskvällen. Efter rösträkning kunde man konstatera att endast 17 ledamöter (och ett barn, som inte hade rösträtt) var på plats – exakt så många som krävs för att vara beslutsmässiga. Man bestämde sig därför för att riva av alla punkter som krävde närvaro tidigt.
Casper Wahlund föredrog resultat- och balansräkning. Underskottet för föregående verksamhetsår landade på runt 59 000 kronor och man beslutade i vanlig ordning att ta medel från reservfonden för att täcka upp för detta. nbsp;

Sedan blev det dags för frågan om ansvarsfrihet för förra styrelsen. Revisorn hade utrett frågan om förra presidiet hade gjort fel då de tecknade avtal om att skaffa kårgemensamma standar (kostnad 5 000 kronor), men landat i att inget fel begåtts. Förslaget var därför att ge förra styrelsen ansvarsfrihet.

– Det här med standar är utrett, till en kostnad av 22 000 kronor, men det är i alla fall utrett, sade Casper Wahlund.

I rask takt röstade man igenom ansvarsfrihet. Desto långsammare gick det när motionerna skulle avhandlas. Amanda Tedenljung (Fi) hade motionerat om att man nu borde inrätta ett utskott för nationella studentfrågor – en plan man hade haft redan i våras men inte kunnat få igenom på grund av att vårterminsens sista fum inte blev av. Församlingen tyckte väl att motionen var bra, men att styrelsen redan planerat att starta ett sådant utskott i januari och att man borde följa den utstakade planen. 30 minuters diskussion följde.

– Vi vill testa den här typen av utskott, det är ett helhetsgrepp vi ska ta, att öppna utskott som alla studenter kan söka till, sade kårordförande Ludvig Lundgren.

Motionen bordlades till april.

Sedan gick man över till propositionerna och när det blev dags för att diskutera ändringar i Uppsala studentkårs åsiktsprogram om verksamhetsförlagd utbildning fick studiebevakare i Samsek, Fabian Klein, nog.

– Det här har diskuterats på varenda fum. När kommer vi bli klara med det här? Kommer jag behöva se det här dokumentet igen? sa han uppgivet.

– Dokumentet kommer finnas på hemsidan, så då kan du titta på det hur många gånger du vill, svarade en skämtsam Robin Pelgrom, som föredrog propositionen å presidieutskottets vägnar.

Ludvig Lundgren hakade på:

– Jag har en plan att bjuda in Fabian för att diskutera ändringsförslag i åsiktsprogrammet om VFU.

Fabian kunde förhoppningsvis andas ut då förslaget senare röstades igenom med tillåtelse att göra vissa redaktionella rättningar.

Mötets första valärende gällde en vakans i kårstyrelsen, då Camila Lacorazza avgått. Maja Wallén nominerades och valdes till hennes ersättare.

Sedan skulle fem ledamöter och fem suppleanter till Stiftelsen Ubbos styrelse utses. En punkt som i tidigare fall då den figurerat på fum har brukat vara snabbt avklarad (läs: bordlagd) kom denna gång att ta upp en inte alltför blygsam del av mötestiden. Spekulationer uppstod om ifall planerna för nybyggnation i Ubbo kunde ligga bakom, och valberedningens ordförande Magnus Jansson medgav att tanken slagit honom. Tre intresseanmälningar från för honom helt okända personer hade inkommit.

– Jag stalkade dem lite på Facebook igår och såg ingenting jättekonstigt. De verkar existera som verkliga människor, meddelade han och möttes av skratt.

– Ja, men man vet ju inte utropade Magnus Jansson.

Uppsala studentkårs ställningstagande i fråga om Ubbos framtid är tydligt och den som ingår i styrelsen kommer därmed att behöva förhålla sig till detta, men misstankar väcktes ändå om att det nyväckta intresset för stiftelsen Ubbo kunde röra sig om ett infiltrationsförsök från Ubbokonservativa. Fumledamöter vädrade farhågor som att intressenterna kunde vara Heimdaliter, eller rentav ryska botar.

Skämt åsido påpekade Ludvig Lundgren, kårordförande, att frågan är kontroversiell.

– Det skulle kännas tryggt att veta mer om kandidaterna. Jag vill därför uppmuntra nominering så att vi har fler, sade han.

Styrelseledamoten Leo Pierini inflikade att Uppsala studentkår lider av tendensen att många anmäler intresse för poster för att sedan inte gå in med något större engagemang, och att det därför är positivt att utomstående visar intresse. Någon som gjort lite research gjorde församlingen uppmärksam på att åtminstone två av de externa kandidaterna har samröre med Heimdal.

– Och vi vet ju var Heimdal står i Ubbofrågan, påpekade någon.

Sedan bjöd Magnus Jansson på högläsning av de okända kandidaternas motiveringar, den var ganska snabbt avklarad och bjöd inte på några excesser och samtliga motiveringar var påfallande lika varandra.

Nomineringar ramlade in och posterna kunde fyllas utan Hemdaliter, ryska botar eller påhittade personer. Röstningen skedde denna gång analogt, vilket tycktes bidra till en uppsluppen stämning och samtal över partigränserna. Någon yttrade att det borde bildas en ny förening som skulle utgöra ett gemensamt hot så att fumledamöterna kan enas och samarbeta.

– Verdandi kanske kan återuppstå, sade vice ordförande Joel Cevey Tärnholm.

De som valdes till ledamöter var Alva Cedergren (S-studenter), Michelle Grönlund (AFK), John Linder (S-studenter), Jacob Färnert och Magnus Jansson (UUS). Suppleanter blev Gabriel Michelsen, Jakob Stone, Sixten Svanberg, Leo Pierini och Joel Cevey Tärnholm.

Posterna som ledamot och suppleant i stiftelsen Studentens styrelse marknadsfördes i vanlig ordning med förmånen att bjudas på kanslichefen Casper Wahlunds soppa.

– Är det alltid svampsoppa? Jag gillar inte svamp, sade Magnus Jansson (UUS).

Oavsett soppans innehåll fick ärendet bordläggas på grund av brist på nomineringar.

När två representanter till DISA-prisets jurygrupp skulle utses fanns två nomineringar praktiskt nog.

– Är någon av dem med i Heimdal? kände sig dock någon manad att fråga men lugnades med svaret att det inte finns några tjejer i Heimdal.

Till Folkuniversitetets styrelse valdes David Jonsson (VSF) och Leo Pierini (AFK).

När det blev dags för styrelsens och sektionernas PM blev kårstatusfrågan ett hett ämne. Det är snart dags för kårer vid Uppsala universitet att söka kårstatus för kommande treårsperiod. Uppsalaekonomerna har meddelat att de kommer söka kårstatus för statistiska institutionen och institutionen för ekonomisk historia – institutioner som idag tillhör Uppsala studentkår. Jakob Stone (S-studenter) ville veta vad styrelsen gör för att förhindra att dessa studenter tillfaller Uppsalaekonomerna.

– Vi har pratat om värvning och försökt nå ut, men mycket annat har kommit i vägen, svarade vice kårordförande Joel Cevey Tärnholm.

Diskussionerna fortsatte under Samseks Pm-dragning. Studiebevakare Fabian Klein förklarade läget.

– Om båda institutionerna försvinner förlorar vi 400 helårsstudenter, vilket innebär 130 000 kronor mindre för kåren. Om folk är intresserade av att värva, tycker jag vi ska ta ett snack sen.

Det framkom att Uppsalaekonomerna kampanjat flitigt och varit på föreläsningar och pratat med de berörda studenterna. Jakob Stone blev återigen upprörd.

– Jag tolkar som att det inte finns någon plan. Om vi förlorar 130 000, borde vi kunna lägga 10 000 på gratisgrejer. Det här måste vi göra nu. Jag uppmanar styrelsen att ta tag i det här direkt.

På interpellationsfronten fanns mycket att beta av då flera frågor hade blivit liggande sedan tidigare fum. En av dessa berörde debattklimatet på sociala medier. Alva Cedergren (S) hade irriterat sig på att AFK framställt S-studenter i “töntig” dager genom att kommentera och dela en av S-studenters Instagrambilder. På plats för att svara på interpellationen fanns Theo Herold (för dagen iklädd en jultröja med alpackamotiv). Då interpellanten inte var på plats mynnade diskussionen i stället ut i om det var lämpligt att ta diskussionen under detta, eller nästkommande fum. Efter en tids dividerande i ämnet blev det dags för röstning om huruvida interpellationen skulle bordläggas eller ej. Man upptäckte då att endast 15 ledamöter var kvar i salen.

– Vi är inte ett fullmäktige längre, allt annat bordläggs, sade mötesordförande Björn Lindahl.

Han hade knappt hunnit avsluta meningen innan församlingen skingrades.


Annons

Annons

Uppsnappat:

“Är det inte möjligt att slå ihop flera poster? Så att man både väljs som ledamot i stiftelsen Ubbo och stiftelsen studenten?” – Fabian Klein föreslår hur man kan snabba på valprocessen. Skämtet faller dock inte i så värst god jord.

nbsp;

“Nej, det behövs inte. Om du kan leva med att barnet inte har yttranderätt”. – Fumordförande Björn Lindahl till Robin Pelgrom som hade ett medföljande barn och trodde att barnet därför behövde adjungeras.

nbsp;

Läs mer

2021-05-12 18:18
Grönt ljus för att etablera stödmedlemskap och en ny och fräsch värdegrund – det var propositionerna som röstades igenom…
2021-05-12 11:00
Huset på Banérgatan i Kåbo med dryga trettiotalet lägenheter ska säljas. Anledningen enligt VD Lisa Jacobsson är att…
2021-05-10 15:47
Nu börjar sommarlovet närma sig och med det även sommarjobbet. Ergo gav sig ut i den efterlängtade vårluften för att…