SFS vill se tydligare regler kring kårstatusprocessen

Regelverket för hur man ansöker om kårstatus är i flera avseenden oklart menar Sveriges förenade studentkårer, som i en rapport efterfrågar förtydliganden från regeringen.
Nyheter
2020-02-17 12:11

Uppsalaekonomerna tar över statistiken

Uppsalaekonomerna övertar kårstatus för studenterna vid Statistiska institutionen. I övrigt är situationen oförändrad efter beslut om kårstatus.
Nyheter
2019-02-22 11:43

Kårstatus redo för beslut

Både Uppsala studentkår och Uppsalaekonomerna vill agera kår för studenterna som läser på statistiska respektive ekonomisk-historiska institutionen. Om studenterna skulle...
Nyheter
2019-02-11 14:08

Decemberfum: enades av gemensamt hot

Tre “okända” nomineringar till de lediga platserna i Ubbos styrelse väckte misstankar under årets sista fullmäktigemöte. Var de ryska botar? Eller hade de en annan dold agenda?...
Nyheter
2018-12-13 13:35

Utreder för-och nackdelar med kårstatus

De senaste årens nya kårbildningar har lett till att Uppsala studentkår tappat medlemmar. Farhågor om att även Medicinska sektionen vill bryta sig loss grundar sig dock i ett...
Nyheter
2018-03-12 12:12

Att överklaga eller icke överklaga…

Ett debattglatt kårfullmäktige beslutade efter långdragna diskussioner igår att Uppsala studentkår ska överklaga kårstatusbeslutet för Uppsalaekonomerna och distansstudenterna...
Nyheter
2016-03-10 14:00

Kårstyrelsen vill överklaga kårstatusbeslut

Uppsala studentkårs styrelse vill överklaga Uppsalaekonomernas nyvunna kårstatus. Risk för splittrad studiebevakning och små skillnader i medlemsantal är anledningen.
Nyheter
2016-03-03 10:33

Uppsala studentkår borde inte få kårstatus

”En stor koloss på lerfötter utan syfte och existensberättigande som det rinner pengar ur” kallas Uppsala studentkår av ordföranden för Fria moderata studentförbundet i Uppsala.
Debatt
2016-02-05 13:16

Avslag för UTN

Uppsala teknolog- och naturvetarkår (UTN) överklagade i våras universitetets beslut att ge Uppsala studentkår status som

Nyheter i korthet
2010-08-27 17:14