Annons
Annons
Uppsala universitet utgör ett undantag i fråga om könsfördelningen bland studenter som blivit föremål för disciplinära åtgärder.
Foto: Sigrid Asker

Fler män varnade – men inte i Uppsala


Fördelningen mellan män och kvinnor bland studenter som blir varnade och avstängda motsvarar inte könsfördelningen i stort. UKÄ uppmanar därför lärosäten att granska sina egna bedömningar.

Exakt lika många män som kvinnor – 245 vardera – var föremål för disciplinåtgärder vid svenska lärosäten under 2017. Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har analyserat hur bedömningarna sker i förhållande till kön, och konstaterar att fördelningen mellan män och kvinnor som blev varnade respektive avstängda inte motsvarar könsfördelningen i det totala antalet registrerade studenter.

Vid de tio lärosäten som ingår i undersökningen var 60 procent kvinnor och 40 procent män. Av de studenter som blev varnade var däremot 60 procent män. Bland avstängda studenter var 53 procent kvinnor.

Uppsala universitet utgör ett undantag i fråga om varningar. Här varnades under 2017 fjorton kvinnor men bara sju män. Enligt kommentar från universitetet kan detta förklaras med att en specifik institution med större andel kvinnliga studenter står för en betydande del av varningarna.

Utifrån föresatsen att kvinnor och män ska verka på lika villkor inom högskolan föreslår nu UKÄ att lärosätena på eget initiativ ska granska och följa upp om kvinnor och män som blir föremål för disciplinära åtgärder bedöms likvärdigt.

nbsp;


Annons

Annons

Läs mer

2024-07-11 13:34
Torsdag den 11 juli kom antagningsbeskedet för de som sökt kurser och utbildningar till höstterminen 2024. Vid Uppsala…
2024-07-08 12:09
AI-användning i studentarbeten har diskuterats hett de senaste åren. Nu lanseras nya AI-verktyg som påstår sig kunna…
2024-07-01 11:17
Enligt den senaste undersökningen från Eurostudent så upplever en tredjedel av studenter vid svenska lärosäten psykisk…