Annons
Annons
Amanda Tedenljung är besviken på valutskottets hantering av Progressiva listan.
Foto: Sigrid Asker

Nytt parti får nej från valutskottet


Progressiva listan får inte registrera sig inför kårvalet 2019. Valutskottets motivering är att deras ansökan inte är fullständig, men enligt Progressiva listans Amanda Tedenljung har de följt stadgarna.

Förra veckan rapporterade Ergo att ett nytt parti, Progressiva listan, håller på att bildas med avsikt att ställa upp i årets kårval. Nu har valutskottet meddelat partiets representanter att deras ansökan nekas. Progressiva listans Amanda Tedenljung upplever att det har skett på illvilliga grunder.

– Vi fick reda på det i måndags, men hade misstankar redan innan, baserat på bemötandet från valutskottets ordförande, säger hon.

31 januari, dagen före deadline, lämnade Progressiva listan in sin ansökan. De blev då ombedda att komplettera listan över kårmedlemmar som uttrycker sitt stöd för registreringen. Enligt valutskottets ordförande måste det framgå tydligt att de listade personerna står bakom partibildning.

– Jag har tidigare varit med och registrerat Fi-studenter och då räckte det att göra som vi gjorde nu. Det har inte getts någon information om att kriterierna för registrering skulle ha ändrats, säger Amanda Tedenljung.

De kompletterade ansökan efter önskemålen men lämnade in den först 3 februari, eftersom de fått intrycket att valutskottet godtog detta. När de sedan fick nej till att registrera sig var det med hänvisning till att de ansökt för sent.

– Jag är besviken och orolig. Uppsala studentkår har redan höga trösklar för den som vill engagera sig. På det här sättet höjs den ytterligare. Flera av namnen på vår lista är nya medlemmar. Att släcka engagemanget innan det ens har börjat är inte god stil, säger Amanda Tedenljung.

Jaroslav Marhun, ordförande i valutskottet, bekräftar via mejl att kriterierna för registrering är desamma som tidigare, men kan inte uttala sig om hur det gått till tidigare år. Han menar att valutskottet varit tydliga med att kompletteringarna behövde vara färdiga 1 februari.


Annons

Annons

Läs mer

2021-04-13 15:43
“Enkelt och smärtfritt” blir utlåtandet när Ergoredaktionen lägger de 30 sekunder det tar att rösta i kårvalet.
2021-04-13 14:35
Under tisdagen gick region Uppsala, länsstyrelsen och alla länets kommuner ut med uppmaningen om att alla bör gå i…
2021-04-13 11:15
Sjukvården är väldigt hårt belastad till följd av det stora antalet covidpatienter. Akademiska sjukhuset söker nu…