Från trög start till känslostorm på februarifum

Motionärer som var kritiska till att valutskottet nekat dem att registrera ett nytt parti skapade debatt och rörde upp känslor under gårdagens fullmäktigesammanträde, som i övrigt...
Nyheter
2019-02-27 14:08

Bara tre partier i årets kårval

Nu står det klart vilka partier som kommer att ställa upp i valet till Uppsala studentkårs fullmäktige 2019. Det finns en oro över att antalet kandiderande minskar.
Nyheter
2019-02-14 16:13

Nytt parti får nej från valutskottet

Progressiva listan får inte registrera sig inför kårvalet 2019. Valutskottets motivering är att deras ansökan inte är fullständig, men enligt Progressiva listans Amanda Tedenljung...
Nyheter
2019-02-13 11:45

Fi-studenter tar paus

Generationsskifte och interna konflikter i Uppsala studentkår har lett till att Fi-studenter valt att inte ställa upp i årets kårval. Ledamoten Amanda Tedenljung kommer istället...
Nyheter
2019-02-06 14:29

Nytt kårparti siktar mot fullmäktige

Inför vårens kårval kommer det att finnas ett nytt alternativ för studenter med hjärtat till vänster. Sixten Svanberg är sammankallande i Progressiva listan.
Nyheter
2019-02-05 17:47