Annons
Annons
Ludvig Lundgren, ordförande i Uppsala studentkår, förväntar sig att Uppsala Akademiförvaltning ändrar uppfattning.
Foto: Lina Svensk

Skarpt krav från US om Observatoriet


Konsistoriet har gått med på att ta upp skrivelserna om Observatoriet under onsdagens sammanträde. Uppsala studentkårs ordförande Ludvig Lundgren anser att universitetet måste ta ställning i frågan om avgäldsreglering.

I måndags uppgav konsistoriet, Uppsala universitets styrelse, att den avgäldsreglering som Uppsala Akademiförvaltning begär för tomten där studentbostadsområdet Observatoriet ligger, inte är en fråga som de kan eller bör ta ställning i. Under tisdagskvällen meddelades dock Uppsala studentkårs ordförande Ludvig Lundgren av universitetsdirektör Katarina Bjelke att de skrivelser som inkommit till konsistoriet trots allt kommer att behandlas på onsdagens sammanträde.

– I Studentsamverkan har vi fått fram ett skarpt krav på att universitetet måste ta ställning. Vi har varit väldigt tydliga, säger Ludvig Lundgren.

Frågan kommer att tas upp som en informationspunkt, vilket innebär att inga beslut fattas idag. Ludvig Lundgren har dock goda förhoppningar om att avgäldsregleringen, som skulle innebära kraftigt höjda hyror i Observatoriet, i slutändan kommer att stoppas.

– Jag förväntar mig att Akademiförvaltningen ändrar uppfattning. Det står inte i Åkerlottsfondens statut att det finns krav på maximal avkastning, säger han.

Där går uppfattningarna isär. Kent Berg, vd för Uppsala Akademiförvaltning, som kommer att delta när konsistoriet behandlar frågan, står fast vid sin tidigare ståndpunkt.

– Som förvaltare ansvarar vi för att uppfylla stiftelsernas ändamål. Stiftelsen Åkerlottsfonden, som har donerat marken, finns till förmån för efterlevande änkor och barn till universitetsanställda, säger han.

Skulle det innebära svårigheter att uppfylla ändamålet om avgälden låg kvar på nuvarande nivå?

– Vårt uppdrag är att placera medlen så bra som möjligt. Därmed måste vi verka för en marknadsmässig avgäld, säger Kent Berg.

Nästa vecka kommer Uppsala Akademiförvaltning att ha ett möte med Rolf Kroon från Stiftelsen V-Dala nations bostäder, som är utsedd till byggherrarnas förhandlare. Kent Berg tror att de kommer att nå en överenskommelse.

– Många antaganden har farit runt i pressen och i skrivelser. Det blir bättre om bägge parter sitter ned och diskuterar, säger Kent Berg. nbsp;


Annons

Annons

De skjuter sig själva i foten

Stoppa hyresattacken

Hyrorna kan chockhöjas

Uppsala Akademiförvaltning

Leds av Styrelsen för stiftelser anknutna till Uppsala universitet, som har samma sammansättning som konsistoriet. På uppdrag av dessa stiftelser förvaltar styrelsen med hjälp av Akademiförvaltningen deras förmögenhet såsom likvida medel, värdepapper, fastigheter m.m. Målet för Uppsala Akademiförvaltning är att söka nå högsta möjliga avkastning på stiftelsernas tillgångar med bibehållande av ett långsiktigt uthålligt realkapital.

En av de stiftelser som förvaltas är Åkerlottsfonden, som instiftades på 1600-talet och vars avkastning ska gå till universitetsanställdas efterlevande. Åkerlottsfonden är lagfaren ägare till marken där studentbostadsområdet Observatoriet är byggt.

Läs mer

2020-02-20 10:57
Två läkarstudenter misstänks ha fuskat genom att skriva upp varandras namn vid obligatoriska moment där bara en av dem…
2020-02-20 10:24
Vem vill du se som Uppsala universitets nya rektor? Fram till måndag 24 februari kan studenter och anställda nominera…
2020-02-19 11:55
”Ifrågasatt kvalitet” – så lyder betyget för de ämnen som granskats i UKÄ:s utvärdering av ämneslärarutbildningarna vid…