Hyran höjs – men successivt

Den befarade chockhöjningen av hyrorna i studentbostadsområdet Observatoriet uteblir. Istället kommer det ske stegvisa höjningar under tio års tid.
Nyheter
2019-04-02 17:12

Skarpt krav från US om Observatoriet

Konsistoriet har gått med på att ta upp skrivelserna om Observatoriet under onsdagens sammanträde. Uppsala studentkårs ordförande Ludvig Lundgren anser att universitetet måste ta...
Nyheter
2019-02-20 13:41

”De skjuter sig själva i foten”

Samtliga studentkårer samt doktorandnämnden har lämnat in en skrivelse till konsistoriet i protest mot kraftiga hyreshöjningar i Observatoriet. Uppsala studentkårs ordförande...
Nyheter
2019-01-22 14:03

Hyrorna kan chockhöjas

Hyresgästerna i studentbostäderna vid Ekonomikum riskerar kraftiga hyreshöjningar om Uppsala Akademiförvaltning får igenom sina krav på avgäldsreglering. Nu vädjar hyresvärdarna...
Nyheter
2019-01-17 18:24

Så mycket kan hyrorna höjas

Branschorganisationen Fastighetsägarna vill höja hyrorna i Uppsala med 3,5 procent. Om förslaget går igenom träder det i kraft i januari 2019, och omfattar även studenthyresvärdar...
Nyheter
2018-10-26 13:51

Ska verka för skälig hyra i Flogsta höghus

Renoveringen att Flogsta höghus kommer att innebära höjda avgifter. Hyresgästföreningen har förståelse för detta men kommer att förhandla med Heimstaden för att hyrorna ska bli så...
Nyheter
2018-10-17 10:49