Annons
Annons
Uppsala studentkår förlorar kårstatus för Statistiska institutionen, men behåller Institutionen för ekonomisk historia.
Foto: Sigrid Asker

Uppsalaekonomerna tar över statistiken


Uppsalaekonomerna övertar kårstatus för studenterna vid Statistiska institutionen. I övrigt är situationen oförändrad efter beslut om kårstatus.

Uppsalaekonomerna tillkännagav under 2018 att de ämnade ansöka om kårstatus för Statistiska institutionen och Institutionen för ekonomisk historia, vilka hittills har tillhört Uppsala studentkår. I veckan beslutades att Uppsalaekonomerna får kårstatus för Statistiska institutionen. Uppsala studentkår behåller sin kårstatus för Institutionen för ekonomisk historia.

– Vi är glada över att ha kvar ekonomisk historia. Uppsalaekonomerna ”vann” statistiken med stor marginal, så det är inga konstigheter, säger Ludvig Lundgren, ordförande i Uppsala studentkår.

Han tror inte att beslutet kommer att påverka Uppsala studentkårs medlemsantal i större utsträckning.

Vilka föreningar som får kårstatus för vilka institutioners studenter bedöms av universitetet. Om en förenings ansökningshandlingar godkänns får den kårstatus om den har flest antal medlemmar på institutionen eller institutionerna de har ansökt för.


Annons

Annons

Studentkårer

Uppsala universitet har för närvarande sex olika studentkår: Uppsala studentkår, Farmacevtiska studentkåren, Uppsala teknolog-och naturvetarkår (UTN), Uppsalaekonomerna, Juridiska föreningen samt Rindi, Campus Gotlands studentkår.

Utreder för-och nackdelar med kårstatus

Kårstatus vid Uppsala universitet

Läs mer

2021-04-13 15:43
“Enkelt och smärtfritt” blir utlåtandet när Ergoredaktionen lägger de 30 sekunder det tar att rösta i kårvalet.
2021-04-13 14:35
Under tisdagen gick region Uppsala, länsstyrelsen och alla länets kommuner ut med uppmaningen om att alla bör gå i…
2021-04-13 11:15
Sjukvården är väldigt hårt belastad till följd av det stora antalet covidpatienter. Akademiska sjukhuset söker nu…