Annons
Annons
Bild novemberfum
Lejonparten av de som släpat sig till mötet i onödan.
Foto: Sandra Gunnarsson

(S)kralt bland ledamöterna


Endast en representant från S-studenter och för få ledamöter totalt ledde till att gårdagens fullmäktigemöte ställdes in. Casper Wahlund passade ändå på att informera om kårens ekonomi – hyfsade resultat att vänta framöver när tjänster och poster från kåren plockas bort.

Det hade varslats redan innan mötet om att det troligtvis skulle ställas in på grund av att för få kunde närvara. När den symboliska rösträkningen var avklarad konstaterades att endast 15 ledamöter fanns på plats. För att kunna fatta beslut krävs minst 17 ledamöter. Sämst representation stod S-studenter för – ett parti med 14 mandat hade endast lyckats skrapa ihop en närvarande ledamot. 

På plats i salen fanns bland andra kårernas gemensamma student- och doktorandombud, som var där enkom för att man planerade att fatta beslut om ökad anställningsgrad för deras del. De två ombuden har uttryckt en önskan om att få gå upp i anställningsgrad för att hinna med alla fall som kommer in – något som varje kår i kårsamverkan är positiva till, men måste besluta om. Då mötet inte blev beslutsmässigt kommer de få vänta till i december på besked.

 
När en del av fullmäktige ändå var på plats passade närvarande ledamöter på att dra sina PM. Casper Wahlund som kommit dit för att informera om ekonomin passade också på att föreläsa lite om siffror, budgetresultaten för föregående verksamhetsår för att vara specifik.

– Jag ska berätta lite om hur man kan titta på och tolka resultaten. Ser man till exempel på de externa projekten (t.ex. Kondoma mera och Esmeralda, reds. anm.) så har de gått 454 000 kronor plus, men det här är inte kårens pengar, förklarade Casper Wahlund.

Ser man till kårens kärnverksamhet har man ett minusresultat på 740 000 kronor.

– Är vi på väg att bli bankrutt? Nej, brukar jag ge som svar på den frågan. Vi har pengar så det räcker. Men sedan är frågan hur länge vi kan fortsätta med de här resultaten, sa Casper Wahlund.

Av föregående verksamhetsårs resultat har bland annat en stor summa lagts på Ergos nya hemsida (som lanseras imorgon!), men som var en engångssumma. Casper Wahlund framhåller att kåren framöver kommer att spara en del pengar på att två tjänster från kåren försvinner när två medarbetare går i pension (vaktmästare och en receptionstjänst), samt en arvodering i form av Ergos webbredaktör. Ingen av dessa personer kommer att ersättas.

Därefter avslutades mötet som inte var ett möte.

Laboremus gillade Ergos tweet om det inställda mötet.

 


Annons

Annons

Läs mer

2024-07-11 13:34
Torsdag den 11 juli kom antagningsbeskedet för de som sökt kurser och utbildningar till höstterminen 2024. Vid Uppsala…
2024-07-08 12:09
AI-användning i studentarbeten har diskuterats hett de senaste åren. Nu lanseras nya AI-verktyg som påstår sig kunna…
2024-07-01 11:17
Enligt den senaste undersökningen från Eurostudent så upplever en tredjedel av studenter vid svenska lärosäten psykisk…