Annons
Annons
Bild lärare
Gymnasielärarutbildningen i svenska, matematik och samhällskunskap får betyget "ifrågasatt kvalitet" i UKÄ:s granskning,
Foto: Per Enström

UU ifrågasätts i ny granskning


”Ifrågasatt kvalitet” – så lyder betyget för de ämnen som granskats i UKÄ:s utvärdering av ämneslärarutbildningarna vid Uppsala universitet.
– Det är klart att det inte är roligt att få sin verksamhet ifrågasatt. Men redan när vi fick beskedet började vi arbeta på att bli bättre, en process som på sikt kommer att leda till att studenterna får en bättre utbildning, säger Esbjörn Larsson, dekan vid fakulteten för utbildningsvetenskaper.

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) genomför granskningar för att se till att utbildningar vid landets lärosäten håller tillräckligt hög kvalitet. I en ny utvärdering har man tittat närmare på ämneslärarutbildningarna. Uppsala universitet får omdömet ”tillfredsställande” i utvärderingen av den ”utbildningsvetenskapliga kärnan”. Sämre betyg ges dock till de ämnen som granskats, vilka i Uppsala universitets fall är svenska, samhällskunskap och matematik. För samtliga ämnen blir omdömet ”inte tillfredsställande” vilket landar i slutbetyget ”ifrågasatt kvalitet”.
– Vi hade förväntat oss kritik men är lite förvånade över att vi blev ifrågasatta på alla tre av de granskade inriktningarna. Särskilt i svenska där vi tycker att det finns ett bra samarbete mellan de två institutionerna som bedriver utbildningen, säger Esbjörn Larsson, dekan vid fakulteten för utbildningsvetenskaper, vid Uppsala universitet.
Utvärderingarna är mycket detaljrika och bristerna varierar mellan de undersökta ämnena, men för att sammanfatta kritiken handlar den främst om att Uppsala universitet inte uppfyller kraven rörande ämnesdidaktik. Kortfattat syftar ämnesdidaktik till att skapa en medvetenhet hos studenterna om hur, varför och på vilket sätt man undervisar i ett ämne, exempelvis samhällskunskap.

Ämneslärarstudent Alina Lantto Qvarfort, som är ordförande i Sektion lära, har läst utvärderingarna och tycker att de till stor del stämmer överens med den bild hon fått av studenterna. Ämnesdidaktiken varierar beroende på vilken institution man läser och studenter har uttryckt att den ibland kan vara bristfällig. Bland annat har kritik riktats mot statsvetenskapliga institutionen.
– Där har studenter sagt att ämnesdidaktiken inte varit bra. Många åtgärder har gjorts för att förbättra didaktiken, men här ser vi indikationer på att de inte har varit tillräckliga, säger Alina Lantto Qvarfort.

"Många åtgärder har gjorts för att förbättra didaktiken, men här ser vi indikationer på att de inte har varit tillräckliga."

Alina Lantto Quarfort, ordförande i Sektion lära. Foto: Sandra Gunnarsson

Ergo skrev redan 2017 skrivit om bristerna i ämnesdidaktik på statsvetenskapliga institutionen och intervjuade då en student som inte tyckte sig ha fått de verktyg hon behövde för att kunna lära ut samhällskunskap. Esbjörn Larsson känner till artikeln, säger att det sedan dess har blivit bättre, men ännu inte är bra nog – vilket nuvarande UKÄ-utvärdering visar. Han menar dock att det är svårt att få till bra ämnesdidaktik.
– Den delen är knepig, ämneslärarutbildningen involverar jättemånga institutioner och ämnesdidaktik ligger mellan ämnesstudier och de delar som handlar om att utbilda sig till lärare, säger Esbjörn Larsson.

 


Annons

Annons

"För studenterna ska det vara lika bra oavsett på vilken institution man läser."

Esbjörn Larsson, dekan vid fakulteten för utbildningsvetenskaper vid Uppsala universitet. Foto: Uppsala universitet

Uppsala universitet fick förhandsbesked om vartåt det barkade redan i höstas och har sedan dess  påbörjat arbetet med att förbättra de områden som blivit ifrågasatta i UKÄ-utvärderingarna. Man har tillsatt arbetsgrupper, skjutit till extra medel och håller på med rekrytering av personal som ska sörja för de ämnesdidaktiska bitarna.
– Det ska också bli en tydligare ram för hur ämnesdidaktiken ska se ut i de olika inriktningarna. För studenterna ska det vara lika bra oavsett på vilken institution man läser, säger Esbjörn Larsson.
Uppsala universitet har ett år på sig att åtgärda de brister som pekas ut. Skulle det vara så att man fortfarande efter ett år inte passerar UKÄ:s krav kan examenstillståndet dras in. Att det skulle gå så långt tror dock inte Esbjörn Larsson. Han är ändå är noga med att understryka att ett sådant eventuellt utfall inte skulle påverka studenterna som just nu läser till ämneslärare – de kommer att kunna få ut sin examen oavsett.

Esbjörn Larsson tycker inte att utvärderingen ska läsas som att ämneslärarutbildningen inte håller måttet. Snarare bör man se dem som en varning.
– Det är klart att det inte är roligt att få sin verksamhet ifrågasatt. Men redan när vi fick beskedet började vi arbeta på att bli bättre, en process som på sikt kommer att leda till att studenterna får en bättre utbildning. 

Fakta

I UKÄ-utvärderingen har man granskat 103 utbildningar. Av dessa har 59 fått hög kvalitet och 44 ifrågasatt kvalitet. De ämnen som granskats vid Uppsala universitet är svenska, samhällskunskap och matematik i gymnasieskolan. Samtliga får betyget ifrågasatt kvalitet.

Här kan du läsa mer om UKÄ:s granskning.

Läs mer

2021-01-22 11:08
Hur kommer det sig att en vanlig kandidatuppsats blir nedladdad drygt 4 000 gånger? Ja, svaret ligger kanske i dess…
2021-01-22 10:09
Coronapandemin har gjort det enklare att hitta boende. Det finns till och med aktörer som räknar med att inte lyckas…
2021-01-20 17:40
Kortare kompletterande pedagogisk utbildning är ett av förslagen från regeringen för att få ut fler lärare i skolan, men…