Annons
Annons
Lärarstudent
"Jag förstår inte varför de inte kan göra något när det är de själva som styr över placeringarna", säger ämneslärarstudenten Oskar Figg, som anser att UU borde tagit hänsyn till hans hälsotillstånd när han bad om att få en ny VFU-placering på en skola med fjärrundervisning.
Foto: Per Enström/Arkiv

“Det är med risk för mitt liv jag tar mig till och från praktiken varje dag”


Lungsjuka lärarstudenten Oskar Figg fick praktikplats på en grundskola i Enköping och åker sammanlagt sex olika bussar varje dag, fem dagar i veckan för att ta sig dit och hem. Universitetet uppger att de inte har möjlighet att skapa undantagslösningar för VFU för enskilda studenter.
– Jag känner en oro hela tiden.

Det har nu gått två månader sedan Uppsala universitet gick över till fjärrundervisning för att begränsa spridningen av covid-19. Sedan dess har i princip alla föreläsningar, seminarier och tentor genomförts på distans. Vad gäller praktik, eller verksamhetsförlagd utbildning (VFU) som det också kallas, har riktlinjerna dock varit lite lösare.
Vid UUs läkarprogram beslutade man i slutet av mars att ställa in praktiken för alla terminer utom en och vid utbildningsvetenskapliga fakulteten talade man tidigare om att erbjuda kompletterande moment för de ämneslärarstudenter som skulle komma att få begränsade möjligheter till VFU i och med att man även vid gymnasieskolor har gått över till fjärrundervisning.

"Eftersom jag tillhör en riskgrupp satte jag mig i självisolering innan praktiken drog igång."

 

Men något kompletterande moment har hittills inte erbjudits, berättar studenten Oskar Figg som läser sista terminen på ämneslärarprogrammet och just nu genomför VFU på plats på en högstadieskola i Enköping.
Han drabbades för tre år sedan av lunginflammation och har idag en delvis odiagnostiserad sjukdom som innebär att han har en lungkapacitet på endast 58 procent.
– Eftersom jag tillhör en riskgrupp satte jag mig i självisolering innan praktiken drog igång. Jag har slutat med mina fritidsaktiviteter, slutat gymma och går inte till affären om det går att undvika. Jag känner en oro hela tiden, säger han.
Att efterleva principen om social distansering blev dock svårare när han fick sin praktikplats. För att ta sig till skolan i Enköping behöver han ta tre olika bussar enkel riktning, sex bussar dagligen, fem dagar i veckan.
– Det känns inte bra. Folkhälsomyndigheten avråder ju från att åka bussar och tåg just nu om det inte är nödvändigt. I och med att man tidigare pratade om att sätta in en ersättningskurs så tycks ju VFUn inte vara nödvändig egentligen, säger Oskar Figg.
Han menar att man vid lärarutbildningen genomgående har varit sena med att skaffa VFU-placeringar, men att de varit exceptionellt sena den här gången på grund av rådande situation. Det var inte förrän i början av april som han fick reda på var han skulle vara placerad, ungefär en vecka innan praktiken drog igång. Därför fanns väldigt lite utrymme för honom att föra en dialog med de som ansvarar för VFUn om att eventuellt få byta praktikplats. Men Oskar Figg gav det ett försök.
– Jag mejlade kursansvarig, ansvarig på institutionen och enhetschefen och sa att jag var i riskgrupp och att jag gärna ville byta placering till en gymnasieskola med fjärrundervisning eller läsa ersättningskursen istället. Men de gav alla samma besked – att de inte kunde göra något och att mina enda alternativ var att tacka ja till placeringen, eller tacka nej och genomföra praktiken nästa termin istället.

Oskar Figg säger att en av hans kurskamrater valde att tacka nej till sin placering då dennes partner är i en riskgrupp, men menar att det inte var något hållbart alternativ för honom själv, bland annat av ekonomiska skäl – att hans CSN inte skulle räcka till ytterligare en termin.
– Jag förstår inte varför de inte kan göra något när det är de själva som styr över placeringarna. Jag vet dessutom att andra medstudenter som fick sina placeringar efter mig fick dem på gymnasieskolor som har fjärrundervisning, och inom mina ämnen – religion och engelska. Det är på riktigt med risk för mitt liv jag tar mig till och från praktiken varje dag, så jag förstår inte varför universitetet inte lyssnar.


Annons

Annons

"Vi kan inte avgöra vem som är i mer riskgrupp än någon annan."

 

Anna Hagborg är enhetschef för lärarutbildningens studievägledare och VFU-koordinatorer och en av de personer Oskar Figg var i kontakt med. Hon säger att man i den här exceptionella situationen inte kan räkna med att allt fungerar som vanligt och att de inte har möjlighet att erbjuda enskilda lösningar för enskilda studenter.
– Är det så att man av någon anledning känner sig orolig för att göra sin VFU just nu så får man ta ett studieuppehåll på fem veckor och göra den i höst istället, säger Anna Hagborg.
Oskar Figg menar att han inte har möjlighet att göra sin VFU i höst.
– Det har han inte sagt till oss.
Det kan ju inte vara jättemånga studenter som befinner sig i riskgrupper, borde ni inte kunna göra undantag för dem?
– Vi kan inte avgöra vem som är i mer riskgrupp än någon annan. Vi har studenter som säger att deras sambo är i riskgrupp och vill ha en annan lösning, och de som säger att de inte har någon annan barnvakt än deras mamma som är i riskgrupp. Det skulle vara väldigt svårt för oss att säga vem som ska få förtur.
Anna Hagborg menar att situationen har inneburit att det har varit väldigt svårt för lärarutbildningen att alls hitta VFU-placeringar åt sina studenter och att det därför inte har varit något alternativ att laborera med platserna utifrån studenternas önskemål och att andra lärosäten de pratat med har resonerat på samma sätt.
– Det kan låta hårt och fyrkantigt, men vi har inte kunnat resonera på något annat sätt. Vi har erbjudit studenterna en plats och då har de fått välja mellan att tacka ja eller nej, säger hon.
Hur kommer det sig att ersättningskursen ni tidigare pratade om att ha inte blev av?
– Vi fick ut alla studenter i Oskars kull på VFU så den behövdes inte. Och vi skulle inte haft möjlighet att hålla kursen för en enskild person.
Hade ni inte kunnat erbjuda kursen ändå? Om de som är oroliga hade föredragit det framför VFU?
– Vi hade aldrig ens övervägt att hålla en sådan kurs om det inte var för corona. Vår främsta uppgift är att ge studenterna en så bra VFU-placering som möjligt och det har vi gjort med den här kullen. Det kan också vara värt att poängtera att Sveriges förenade studentkårer har gått ut och kraftigt avrått från sådana här så kallade “torrsimskurser”. De sitter representerade i vårt lärarutbildningskonvent och när corona-frågan kom upp vädjade de till lärosätena att inte erbjuda den här typen av kurser utan att istället flytta på VFUn, säger Anna Hagborg.

Oskar Figg menar att han under omständigheterna ändå är nöjd med sin praktikplats som sådan och att personalen på skolan i Enköping har full förståelse för hans situation och oro.
– Jag har i princip bara kontakt med min handledare och deltar bara i de lektioner jag måste. Jag har fått vara med på specialundervisningen i engelska där det bara är ett fåtal studenter för att undvika större grupper. Men i övrigt funkar undervisningen som vanligt, jag är ju i princip alltid nära minst en elev, säger han.
Med hjälp av Uppsala studentkårs studiebevakare för Sektion lära, Adam Kedert, har han skickat in en anmälan mot universitetet till Universitetskanslersämbetet och inväntar nu svar därifrån.
– Jag tror ju inte att det här kommer hjälpa mig personligen, men det kanske gör att universitetet tar större ansvar för det här framöver om situationen skulle fortgå, säger Oskar Figg.

Officiella riktlinjer

 

Så här skriver Uppsala universitet på sin hemsida gällande VFU/praktik:

Universitetet följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. VFU gäller som vanligt tills det sker eventuella ändringar i rekommendationerna och så länge uppdragstagarna för VFU, som regioner, sjukhus och kommuner, tar emot studenter. Om nya riktlinjer kommer så följer man dessa. Studenterna kommer i så fall att informeras. Kursplanerna kommer att följas. Om man önskar mer information kan man vända sig till kursansvarig eller VFU-samordnare på respektive program.

Och så här skriver Lärarförbundet gällande lärarstudenternas VFU:

Om VFU-student eller närstående tillhör en riskgrupp kan VFU genomföras på distans. Om det inte går att lösa så får lärosätet ordna så att det går att genomföra VFU vid ett senare tillfälle.

Läs mer

2024-05-24 09:45
I onsdags sprangs det årliga studentloppet som anordnas av Studentidrott Campus 1477. Upp mot 200 glada löpare deltog i…
2024-05-21 10:13
Framtagandet av beslutsunderlag för en eventuell omlokalisering av Gamla torget har dragit ut på tiden och inget besked…
2024-05-16 08:34
Under tisdagen har studenter slagit läger utanför flera svenska och europeiska universitet med anledning av Israel…