Annons
Ernkrans Blåsen
Matilda Ernkrans tryckte på att lärosätena redan i dagsläget har vidtagit kraftfulla smittskyddsåtgärder.
Foto: Sigrid Asker/arkiv

Ingen regeringsbeordrad nedstängning av campusundervisningen


Universitet och högskolor har gjort tillräckligt för att anpassa undervisningen till det rådande smittläget. Därför kommer regeringen inte besluta att campus ska stängas.
– Vi har inte sett några smittoutbrott som är kopplade till undervisningsmoment på våra högskolor ännu. Men fortsätter smittspridningen att öka är regeringen inte främmande för att vidta ytterligare åtgärder, sa Matilda Ernkrans under onsdagens pressträff.

Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, kallade under förmiddagen till presskonferens tillsammans med utbildningsminister Anna Ekström med anledning av det allvarliga smittspridningsläget i landet.

Anna Ekström inledde med att berätta att man nu utökar möjligheterna att förlägga delar av undervisningen för gymnasieelever på distans om det behövs för att minska trängsel i skolornas lokaler.

Inga förändringar kommer att ske gällande universitet och högskolor i nuläget, men Matilda Ernkrans tryckte på det fortsatt stora ansvar de enskilda lärosätena har för att anpassa undervisningen efter rådande smittskyddsrekommendationer, både rikstäckande och regionala. I synnerhet med tanke på att unga vuxna är och har varit drivande i smittspridningen.

– Lärosätena har ansvar för att se till att riktlinjerna följs och ska anpassa verksamheten i samråd med det regionala smittskyddet, sa hon och underströk att lärosätena redan har vidtagit kraftfulla åtgärder.

– Den absoluta majoriteten av undervisningen sker redan på distans.

Hon sa vidare att de vill undvika den totala nedstängningen som genomfördes i våras, men att det inte är ett otänkbart scenario om läget fortsätter att förvärras.

– Vi har inte sett några smittoutbrott som är kopplade till undervisningsmoment på våra högskolor ännu. Men fortsätter smittspridningen att öka är regeringen inte främmande för att vidta ytterligare åtgärder, sa Matilda Ernkrans.

Ett stort ansvar ligger alltså på de enskilda lärosätena. Uppsala universitet har uppgett att ett nytt rektorsbeslut kommer att fattas inom kort med anledning av de nya restriktionerna gällande offentliga tillställningar – att högst åtta personer får samlas vid en allmän sammankomst – som föreslås träda i kraft 24 november.


Annons

Annons

Läs mer

2024-04-17 08:24
Många som pluggat humaniora och teologi vid Uppsala universitet upplever att deras utbildning saknar anknytning till…
2024-04-09 08:35
Efter januaris aktion rörande situationen på Engelska parkens Matikum har nu beskedet kommit - då får studenterna sitta…
2024-04-08 08:19
Tisdagen den sista april vibrerar vårluften i Uppsala. Under morgonen väntas drygt 40 000 personer anlända till Uppsala…