Ingen regeringsbeordrad nedstängning av campusundervisningen

Universitet och högskolor har gjort tillräckligt för att anpassa undervisningen till det rådande smittläget. Därför kommer regeringen inte besluta att campus ska stängas....
Nyheter
2020-11-18 10:54

Hopp leder till handling i miljöfrågor

Dagens unga känner sig maktlösa inför klimathotet. I sin avhandling i kulturgeografi vill Kajsa Kramming lyfta hur man kan vända oro till engagemang.
Nyheter
2017-04-24 12:23

För lite undervisning för samhällsvetare

Var femte student på en samhällsvetenskaplig utbildning har så lite som fyra timmars undervisning i veckan.
Nyheter
2015-01-20 14:24

Ansvariga ovilliga att lyssna på studenterna

Replik i debatten om undervisningen på juridiska institutionen.
Debatt
2010-03-31 13:54