Annons
Annons
Bild nationerna
Nationerna hade önskat få sex miljoner kronor, men får nu två miljoner kronor av rektor.
Foto: Arkiv/pixabay

Miljonstöd till nationerna


Nationerna och kuratorskonventet kommer att tillsammans få två miljoner kronor av universitetet. Pengarna ska gå till att erbjuda studieplatser och säkra mottagandet av nya studenter.

Det var under tisdagen som rektor beslutade att bevilja stöd till nationerna och Kuratorskonventet om två miljoner kronor.

– Vi är mycket tacksamma för det stöd Uppsala universitet valt att gå in med i en tid då nationerna behöver det som mest, skriver Curator Curatorum, Elin Wirman i mail till Ergo.

Pengarna kommer att användas till att ytterligare anpassa undervisningslokalerna, skapa fler studieplatser och att välkomna nya studenter till Uppsala. Varje nation kommer att få 50 000 kronor – resterande del ges till Kuratorskonventet för gemensamt arbete och vidare fördelning till nationerna.

"Vi är givetvis tacksamma över medel oberoende summa."

Foto: Magnus Sahlin

Kuratorskonventet och nationerna hade via en arbetsgrupp skickat in ett önskemål till rektor om att få sex miljoner kronor. En summa som de menar hade kunnat kompensera för det inkomsttapp man drabbats av till följd av pandemin.

– Vi är givetvis tacksamma över medel oberoende summa. Den summa vi bad om var baserad på en större ekonomisk översikt som gjorts efter snart ett år av nedstängda större inkomstbringande verksamheter. Vi lade fram en summa med förhoppning om att rädda nationernas möjligheter att i framtiden tryggt kunna bedriva den verksamhet som finns för Uppsalas studenter, skriver Elin Wirman, som också ingick i arbetsgruppen som skickade in äskandet.

"Behövs ytterligare medel får man prata med min efterträdare."


Rektor Eva Åkesson säger att man fick in äskandet ganska sent på året och att det inte fanns tid att fatta beslut om en utgift på sex miljoner kronor.

– Det fanns ingen chans att bereda en sån summa. Vi tyckte det var lämpligt att ge samma belopp som i våras. Behövs ytterligare medel får man prata med min efterträdare, säger Eva Åkesson.

I juni tilldelades både nationer och kårer 2 miljoner kronor var. Eva Åkesson säger att man endast valt att ge nationerna denna gång. Detta för att det i regeringens budgetproposition aviserats ökat anslag till studentinflytandet, vilket innebär att kårerna ändå kommer få mer pengar nästa år.

 


Annons

Annons

Läs mer

2024-06-11 09:28
En ny aktivitetsbox har dykt upp i ekonomikumparken. Boxen, som innehåller sport- och träningsutrustning, är en del av…
2024-06-07 10:55
Under måndagsförmiddagen greps 13 demonstranter i samband med en demonstration i Universitetsaulan. Det rapporterar UNT…
2024-06-07 09:03
Stockholms universitets studentkårs tidning Studietid går i graven - för andra gången. Detta efter ett beslut inom…