Annons
Lärarstudent
Lärarstudenten "Sofia" kände att det blev för mycket när det blev svårt att få hjälp och klara besked gällande praktikplats, så pass mycket att hon var nära att hoppa av VFU-kursen.
Foto: Creative commons

Övervägde hoppa av efter stress med VFU


Pandemin har gjort det svårare att hitta praktikplatser i tid till alla lärarstudenter. Studenten “Sofia” är en av dem som hamnat mellan stolarna och som på sin senaste VFU fick dra i mycket själv för att situationen skulle lösa sig.
– Jag har tyckt att VFU:n varit en rätt jobbig grej tidigare, man bygger upp mycket spänning och nervositet inför. Så det hjälpte ju inte att det blev såhär.

Sofia, som egentligen heter någonting annat, läser ämneslärarprogrammet med inriktning samhällskunskap och historia vid Uppsala universitet. På kursintroduktionen fredagen innan hennes VFU, verksamhetsförlagda utbildning, skulle starta saknade hon och många andra fortfarande placering. Kursansvarig och VFU-koordinator berättade att de flesta skulle få plats under eftermiddagen, men för Sofia skulle det dröja ytterligare över en vecka.

– De sa att detta enbart berodde på corona, men man har ju hört att det hänt tidigare.
 
Enligt Karin Lemming Sandrup, en av universitetets VFU-koordinatorer, strävar universitetet efter att placera alla lärarstudenter senast två veckor innan kursstart. Sofias praktikperiod på ämneslärarprogrammet startade med sportlov och under måndagen, kursens första dag, fick hon en placering på en gymnasieskola.

– Jag blev jätteglad och kontaktade handledaren och samordnaren på skolan, men fick direkt svar att jag blivit felplacerad. Jag hade fått geografi som ämne, vilket jag inte har, säger hon.

Hon kontaktade Uppsala kommun där hon var placerad och fick en timme senare en ny placering på ett högstadium. Högstadieskolan meddelade dock direkt att Sofia, som läser ett program som ger behörighet till undervisning på högstadiet och gymnasiet, endast kunde få undervisa en årskurs 6. Hon mailade samordnaren på kommunen, VFU-koordinator på universitetet och kursansvarig, men fick inget svar. Under hela sportlovsveckan kontaktade Sofia samordnare på kommunen, efter anvisningar på Studentportalen.

– Jag mailade och ringde till kommunen flera gånger om dagen, men fick aldrig något svar. Jag kom bara till en telefonsvarare som antingen sa att de var på lunch eller var oanträffbara.

"Jag kände att jag inte orkade anstränga mig om jag ska dra i allt själv."


Annons

Annons

I slutet av veckan fick hon kontakt med en person på universitetet som arbetade med akuta VFU-ärenden. Efter att personen pratat med kommunen fick Sofia ett mail om att hon kunde vänta sig en placering på söndag eftermiddag.

– Kommunen sa att det var då skolorna började kolla sina mail efter lovet. Det var såklart en ren gissning och jag hörde inget på söndagen, berättar Sofia.

Lunchtid på måndag, när en vecka av hennes praktikperiod passerat och hon egentligen skulle befunnit sig på sin praktik, fick Sofia en plats på ett högstadium. Då hade hon redan mailat universitetet att hon ville hoppa av kursen.

– Jag hade redan blivit tveksam och osäker och tänkte att jag hellre skjuter på det. Jag har tyckt att VFU:n varit en rätt jobbig grej tidigare, man bygger upp mycket spänning och nervositet inför. Så det hjälpte ju inte att det blev såhär. Jag kände att jag inte orkade anstränga mig om jag ska dra i allt själv, berättar studenten.

När hon fått sin placering mailade hon därmed även handledaren på högstadieskolan att hon ville hoppa av kursen och inte skulle dyka upp på tisdagen.

– Då fick jag ett väldigt positivt svar från handledaren på skolan som var väldigt tillmötesgående och förstående för hela situationen. Så jag bestämde mig för att köra ändå, säger Sofia.

"Uppsala kommun har gjort ett fantastiskt jobb med att placera studenter under pandemin"

Anna Hagborg är utbildningsledare på fakulteten för utbildningsvetenskap. (Foto: UU)

Anna Hagborg, utbildningsledare på fakulteten för utbildningsvetenskap, menar att det är ovanligt att studenter inte får placering innan kursstart.

– I det här fallet är det kopplat till väldigt speciella omständigheter. Uppsala kommun har gjort ett fantastiskt jobb med att placera studenter under pandemin och de har lyckats få ut studenter trots att skolorna går på knäna.

Att de ansvariga på kommunen inte gick att kontakta uppger Anna Hagborg är kopplat till organisatoriska problem.

– De har haft stora problem med bemanning och sjukskrivningar. VFU-placering innebär kvalificerade uppgifter, så vem som helst kan inte jobba med det. Det kräver rätt kompetens.
 
När Sofia kontaktade VFU-koordinatorn på universitetet fick hon ett autosvar att denne var på semester under första kursveckan, men enligt Anna Hagborg fanns det en hänvisning till vem man kunde kontakta i akuta ärenden i koordinatorns autosvar.

– Det tog väldigt lång tid innan studenten kontaktade kollegan. Det måste ju få vara så att personer är på semester och har en ersättare, säger Anna Hagborg.

Sofia tycker däremot inte att det var helt klart vem hon förväntades kontakta vid problem.

– Jag tycker att de under kursintroduktionen bör meddela vem man ska kontakta, jag fick ta reda på allt själv. Det blir också konstigt att kursansvarig och koordinator under kursintroduktionen säger att de ska ta hand om detta och lösa det för studenterna. Sedan svarar de inte.

Att Sofia ville hoppa av VFU-kursen helt ser Anna Hagborg som olyckligt.

– Det är det naturligtvis, men i det här fallet var det ju externa omständigheter som är svåra. 

Att Sofia i detta fall genomförde kursen på grund av att hon fick ett bra svar från sin handledare är enligt Anna Hagborg ytterligare ett problem med att studenter vill hoppa av.

– Det är ju viktigt åt andra hållet med, det är ett stort arbete att rekrytera handledare så det är olyckligt om en student väljer bort sin plats. Det kan försvåra möjligheterna att rekrytera nya handledare framöver, säger Anna Hagborg.
 
Enligt VFU-koordinatorn Karin Lemming Sandrup finns det flera skäl till att universitetet strävar efter att ha placerat alla studenter två veckor innan kursstart. Både studenten och handledaren på skolan ska hinna förbereda sig, besökande lärare från universitetet ska tilldelas och VFU-handledaren ska bjudas in till informationsträff. Innan pandemin var det ytterst ovanligt att studenter inte fått placering innan kursstart, men nu är det något fler studenter som placeras sent.

– En sen placering påverkar förutsättningarna för det arbete som student, handledare och kursledare ska göra inom ramen för kursen, så det är olyckligt, skriver Karin Lemming Sandrup i ett mail till Ergo.

Sofia förstår att de befinner sig i en extraordinär situation i och med pandemin, men önskar att universitetet var mer ödmjuka.

– Det vore bättre om de var transparenta med att det är jobbigt överlag och inte lova att det ska lösa sig i slutet av dagen. Det är så tråkigt när vi har praktik så sällan, bara totalt tre perioder, och så går det inte att fixa, säger hon.

Läs mer

2024-04-17 08:24
Många som pluggat humaniora och teologi vid Uppsala universitet upplever att deras utbildning saknar anknytning till…
2024-04-09 08:35
Efter januaris aktion rörande situationen på Engelska parkens Matikum har nu beskedet kommit - då får studenterna sitta…
2024-04-08 08:19
Tisdagen den sista april vibrerar vårluften i Uppsala. Under morgonen väntas drygt 40 000 personer anlända till Uppsala…