Annons
Annons
Extrafum maj
Ett ändringsyrkande i proppen om kårens värdegrund delade det virtuella rummet och ledde till votering.
Foto: Printscreen

Överraskningsfum på årets finaste dag


Grönt ljus för att etablera stödmedlemskap och en ny och fräsch värdegrund – det var propositionerna som röstades igenom på det extrainsatta fullmäktigemötet på onsdagskvällen.

Det var två smått skärrade redaktörer som bänkade sig i Zoom-rummet när kvällens fullmäktige drog igång. Redaktörerna var taggade till tänderna på långhelg och hade bara timmar innan mötet drog igång blivit varse om att ett extra fullmäktige hade satts in, vilket lade lätt sordin på helg- och solpepp. Tack och lov krävdes ingen större arbetsinsats referatmässigt då mötet bara skulle avhandla en  andra röstning om en stadgeändring som man redan röstat om och godkännande av en värdegrund för kåren som tagits fram.

Mötet inleddes dock med en kort minnesstund för kårens bortgångna kanslichef, Casper Wahlund, som haft otroligt stor betydelse för kårens arbete på såväl kansliet som i fullmäktige där han många gånger presenterat kårens budget och svarat på frågor om kårens förevarande för de mindre insatta och nya fullmäktigeledamöter.

– Casper Wahlund har lämnat oss och är saknad av många. Uppsala studentkår är en gammal institution, över 170 år. Riktigt så länge har inte Casper varit på kåren, men han har varit en av de, om inte den mest betydelsefulla personen för kåren någonsin. Att styra en kår som 20-åring är inte alltid lätt och det har varit otroligt värdefullt att han honom som stöd. Caspers kärlek till Uppsala studentkår var omatchad, sa kårordförande Jacob Färnert, innan man höll en tyst minut.

Efter det kunde man formellt öppna mötet och genomföra upprop. 23 ledamöter närvarade och man var därmed beslutsföra.


Annons

Annons

Det var tydligt att redaktionen inte var de enda som längtade till en tid efter fullmäktige då mötesordförande Isak Rutqvist lämnade noll utrymme till utsvävningar kring formalia och man gick således rakt på den punkt man tillkallat extramötet för: propositioner. Den första om en stadgeändring.

– Det här är en proposition vi redan har röstat om och det rör en ändring i stadgan [= kräver bifall vid två separata tillfällen, reds. anm.], förklarade Jacob Färnert.

Det mest anmärkningsvärda förslaget i propositionen innebär att endast de kårmedlemmar som är aktiva studenter ska kunna rösta i kårvalet, medan de som inte längre studerar inte ska få göra det. Detta för att kårens verksamhet och utstakade riktning ska sättas av de som faktiskt berörs av dem – studenterna.

Propositionen bifölls för andra gången och gick därmed igenom.

"Tanken är att den ska vara ett policydokument med mål som ska strävas efter"

Den andra propositionen rörde kårens nya värdegrund – ett policydokument som varit på tapeten redan för ett år sedan, men som nu skrivits om och förankrats bland kårpartier, sektioner och personal. 

– Tanken är att den ska vara ett policydokument med mål som ska strävas efter, sa Jacob Färnert.

S–Studenters Mikaela Hansson begärde ordet och ville lägga till en liten utläggning om “tillit” i stycket som rörde allas ansvar. Den lilla ändringen hade de missat när de skickade in sina förslag under värdegrundens remissrunda.

Jacob Färnert var inte alls var pigg på att lägga till yrkandet. Jaroslav Marhun, organisationssekreterare, påtalade också att det inte bara rörde sig om ett tillägg utan att ord och stycken även hade tagits bort.

Man röstade först ner S-studenters ändringsyrkande. Men S-studenter var inte nöjda och begärde votering – en sluten omröstning som landade i samma resultat: nej till ändringsyrkandet och ja till styrelsens föreslagna värdegrund.

Det korta mötet, som kunde ha gått ännu snabbare om ändringsyrkanden skickats in under remissrundan, var därefter över. Isak Rutqvist passade på att tacka för fumåret,  ett år som tampats med några tekniska strul, men som nog ändå kommer gå till historien som det mest effektiva någonsin. 

Läs mer

2024-07-11 13:34
Torsdag den 11 juli kom antagningsbeskedet för de som sökt kurser och utbildningar till höstterminen 2024. Vid Uppsala…
2024-07-08 12:09
AI-användning i studentarbeten har diskuterats hett de senaste åren. Nu lanseras nya AI-verktyg som påstår sig kunna…
2024-07-01 11:17
Enligt den senaste undersökningen från Eurostudent så upplever en tredjedel av studenter vid svenska lärosäten psykisk…