Annons
Annons
Bild fum
Fullmäktigemötet hölls live för första gången sedan i september 2020.
Foto: Lina Svensk

IRL-fum landade utan turblens


Plusresultat på drygt en halv miljon kronor och ansvarsfrihet för förra styrelsen. Det blev en hel del tillbakablickar under gårdagens kårfullmäktigemöte – men också några framåtblickar. Hur kommer kårstatusprocessen falla ut? Och vad ska hända med Ergo?

Det var ett starkt, vitt ljus i gul sal som mötte oss i Hörsal 1 på Ekonomikum på torsdagskvällen. Den obehagliga känslan av att visa upp glåmig hy vägdes i alla fall upp av att det fanns generöst med fika på plats – både bullar och smörgåsar, kaffe och laktosfri, ekologisk mellanmjölk. När alla hade försett sig kunde så det första fullmäktigemötet IRL på över ett år dra igång.

Det var en del valärenden som skulle klaras av (två “tofsvipor”, ett par ledamöter till Folkuniversitetets styrelse och en handfull dito till SFS delegation valdes bland annat. Desto fler valärenden delegerades dock till styrelsen) och när man gjort det gick man över till att hantera allt som rörde förra verksamhetsåret, så som verksamhetsberättelse och resultatrapport.

Kårordförande Jacob Färnert berättade att kåren gått plus med runt 680 000 kronor.

– Vårt bidrag från universitetet ökade ganska markant på grund av regeringens beslut att ge kårerna mer resurser under pandemin. Däremot har medlemsintäkterna minskat, men det har också våra kostnader för bland annat SFS fullmäktige som vi inte kunde åka på under pandemin. Stipendiefonderna har också ökat lite under pandemin. Vår reservfond ligger för tillfället på 8,2 miljoner kronor.

Han slängde dock in brasklappen att något kan ha missats i resultaträkningen – den har under många år hanterats av kårens före detta kanslichef, Casper Wahlund, som tragiskt och hastigt gick bort i våras.

– Det har blivit vissa...informationsglapp kanske man skulle kunna kalla det, sedan Casper gick bort. Det var ett väldigt skört system att bara en person hade insyn i hela kårens ekonomi. Nu har vi jobbat med redovisningsbyrån Aspia som hjälpt oss att gå igenom allt. Det finns förstås risk att vi har missat något, men det har varit väldigt svårt. Vi har haft tre företagsrevisorer till hjälp och de sa att det här var bland det svåraste de har gjort, sa Jacob Färnert.

Man jobbar nu på att digitalisera hela systemet för kårens bokföring.

Fullmäktige beslutade att fastställa reslutaträkningen, godkänna årsredovisningen och lägga revisorsberättelsen till handlingarna.

Jacob Färnert föredrog därefter verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2020/21 i rekordfart. Bland de bra grejerna nämnde han VFU-rapporten som kåren skrivit tillsammans med Sektion lära förra året. Han lyfte också fram valdeltagandet i kårvalet som en success-story.

– Om pratar om fullträffar tycker jag att man bör nämna kårvalet där vi ökade valdeltagandet till historiska siffror, sa han och nämnde också att det nya röstsystemet blivit billigare än vad man budgeterat för.

Billigare kollektivtrafik för studenter var en punkt som man dock inte jobbat speciellt mycket med – delvis på grund av att regionen ju uppmanat alla att inte åka buss. Då hade det varit lite konstigt att gå ut och kriga för billigare biljetter.

Fullmäktige beslutade därefter att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna och ge den förra kårstyrelsen ansvarsfrihet – något som för första, men inte sista gången under kvällen genererade applåder och glada tillrop.

"Vi får se om de kan rubba de här låsningarna vi haft med de andra kårerna"


Annons

Annons

Man bestämde att kåravgiften fortsatt skulle vara 80 kronor innan man slutligen gick över till PM – det moment där styrelse och sektioner ger en recap av vad som hänt sen sist. Jacob Färnert berättade att man förbättrat arbetet med studentrepresentanter, bland annat genom att ordna möten så de alla får träffas. Tanken är att konceptet ska utvecklas och att man eventuellt ska ta in externa föreläsare med mera.

Han nämnde också att man håller på att se över personalförmåner och anställningsavtal på kansliet (förslaget på bordet innebär bland annat att personalen kommer få jobba fler årsarbetstimmar med oförändrad lön för att “möta verksamhetens behov”).

Sedan nämnde han kort att verksamheterna Esmeralda och Studentboet ska ses över. Ska dessa verksamheter vara en del av kåren även framöver?

– Det har funnits en efterfrågan från fum att se över hur kåren förhåller sig till de här två verksamheterna. Det gjorde man till exempel med Kondoma mera och där ansåg man att det var bättre att den låg under en annan huvudman, sa Jacob Färnert och fortsatte:

– Vi har delvis gått i samma tankar för de här två verksamheterna. Som ordförande tycker jag att det blir en del konstiga relationer mellan styrelsen och de här styrgrupperna rörande vem som har vilket ansvar, sa Jacob Färnert och syftade på att de här verksamheterna har egna styrgrupper som bland annat består av representanter från kommun och universitet – de som också betalar för kalaset.
 
Klara van Blaricum (S) ville också veta hur läget såg ut för Ergo, som ju i år betalas av UU efter att kåren ville lägga ner tidningen. Jacob Färnert berättade att man haft tre möten med universitetet där man bland annat diskuterat ekonomi och potentiella lösningar. Universitetet ska också ha haft möte med de andra kårerna för att se om de är intresserade av samägarskap, något som de kanske inte varit jättepositiva till tidigare. Mötet med de andra kårerna ska enligt ryktet ha ägt rum under gårdagen men hur det fortlöpte är inte klart.

– Vi väntar på universitetet ska komma med nån form av öppning, då kan vi ta ställning på nytt. Vi får se om de kan rubba de här låsningarna vi haft med de andra kårerna. Vi är låsta av att universitetet jobbar, eller inte jobbar, med den här frågan, sa Jacob Färnert som också framförde att han tyckte att UU borde ha tagit större “ägandeskap” i frågan.

Det kom också upp en undran om kårstatus. Det börjar dra ihop sig för att söka kårstatus och det finns vissa områden där Uppsala studentkår konkurrerar med Uppsalaekonomerna. Den som “vinner” är den som har flest medlemmar. Institutionen för ekonomisk historia tillhör för närvarande US, men kan gå förlorad om det vill sig illa.

– Om vi tappar den institutionen innebär det en intäktsminskning på 50 000 kronor och det leder också till minskat inflytande. Vi har försökt göra specifika insatser för att få behålla ekonomisk historia, sa Jacob Färnert.

Och på tal om eventuella förluster så snuddade man även vid CSN-räntan. Regeringen vill ju som bekant höja den ganska mycket – något som inte varit populärt bland de som sitter med studielån. Jacob Färnert antydde att det nog skulle bli svårt att få regeringen att backa.

– Väldigt många av våra medlemmar har hört av sig om det här, vi försökt lyfta frågan med SFS, min uppfattning det här kommer från finansdepartementet och när det kommer därifrån har man dålig chans att få till förändring. Samtidigt är hela högskolesektorn kritisk, så det finns många röster emot.

Mötet kunde därefter avslutas redan 18.30 till applåder och hurrarop à la flygplanslandning på Mallis 1985. Vädret utanför Ekonomikum var dessvärre allt annat än Mallis -85.

Läs mer

2024-05-24 09:45
I onsdags sprangs det årliga studentloppet som anordnas av Studentidrott Campus 1477. Upp mot 200 glada löpare deltog i…
2024-05-21 10:13
Framtagandet av beslutsunderlag för en eventuell omlokalisering av Gamla torget har dragit ut på tiden och inget besked…
2024-05-16 08:34
Under tisdagen har studenter slagit läger utanför flera svenska och europeiska universitet med anledning av Israel…