Annons
Om energiläget förvärras kan det bli aktuellt att stänga ner delar av campus under utvalda perioder.
Om energiläget förvärras kan det bli aktuellt att stänga ner delar av campus under utvalda perioder.
Foto: Lina Svensk/Unsplash: Kelly Sikkema

Både kallare och mörkare på campus när Uppsala universitet ska spara energi


Den 8:e september fattade regeringen beslut om att uppdra åt statliga myndigheter att genomföra energibesparingsåtgärder. Uppsala universitet är inget undantag och i vinter planerar man att genomföra en rad insatser, bland annat att sänka temperaturen på campus, stänga ner ventilationen vid lågaktiva tider, och begränsa belysningen. Om energisituationen förvärras kan det även bli aktuellt med nedstängningar vid universitetet.

Uppdraget pågår till och med den 31 mars 2023 med målet att försöka minska energianvändningen. Byggnadsavdelningen på universitetet är i färd med att ta fram en plan för möjliga energibesparingsåtgärder i samarbete med övriga aktörer, såsom fastighetsägare och intendenturer.

Peter Elenfalk är byggnadsdirektör vid Byggnadsavdelningen och han arbetar aktivt med universitetets energibesparing. Han betonar vikten av att komma ihåg varför de här insatserna genomförs:

- Här gäller det att man har förståelse för varför man gör det här. Det är i första hand inte en kostnadsbesparingsåtgärd. Det kan vara en positiv effekt av åtgärderna, men i första hand behöver vi vara solidariska mot övriga Europa som förmodligen har det mycket tuffare än oss den kommande vintern.

Han menar att man nu tittar närmare på tre områden inom energianvändningen. Det första området innefattar de insatser som man inom fastighet- och lokalförsörjningen råder över själv, och som inte har någon direkt påverkan på någon medarbetare eller student. På det området menar han att man skulle kunna trimma vissa maskiner så att de bara går på nätterna istället för på dagtid. Man kan också stänga ner ventilationen vid lågaktiva tider:

- Vi kan bland annat se över när vi kan börja stänga ner ventilation på kvällarna. Vi har den ofta på ganska länge för att enstaka medarbetare jobbar då men det behöver vi kanske inte ha.

Det andra området som Elenfalk betonar är insatser som kan komma att ha en påverkan på medarbetare och studenter. En möjlig åtgärd är att sänka inomhustemperaturen i lokalerna, vilket kan göra tillvaron lite kyligare på campus. Normalt ligger inomhustemperaturen under vintertid mellan 20 och 24 grader. I vinter kan temperaturen på campus istället komma att pendla mellan 18 och 20 grader.

- Vi kommer inte att göra någonting som äventyrar arbetsmiljön men däremot så kommer man kanske att ligga på de nedre gränserna vad det gäller temperatur och ventilation, säger Peter Elenfalk.

Det tredje området som man tittar närmare på är möjligheten att stänga ner universitetet under vissa utvalda perioder, exempelvis över jul och nyår. Elenfalk berättar att man också skulle kunna överväga ytterligare nedstängning av vissa lokaler på vissa utvalda tider beroende på hur situationen i Europa utvecklar sig. Han betonar dock att detta inte är något som kommer att tillämpas i första hand, utan att det är en insats som kan komma att bli aktuellt om energiläget blir tuffare.

- Vi utesluter ingenting. Ska vi stänga ner någonting på något sätt så är det för att fler åtgärder behöver göras. Nu sätter vi igång ett paket av ganska snälla åtgärder från början av oktober, men sen får vi se vad som händer i vinter med ryska gasleveranser och så vidare. Det kan mycket väl vara så att det kommer mer och mer fullödiga åtgärder, såsom nedstängning av vissa campus eller delar av vissa campus vid olika tider, säger Peter Elenfalk.


Annons

Annons

Läs mer

2024-04-09 08:35
Efter januaris aktion rörande situationen på Engelska parkens Matikum har nu beskedet kommit - då får studenterna sitta…
2024-04-08 08:19
Tisdagen den sista april vibrerar vårluften i Uppsala. Under morgonen väntas drygt 40 000 personer anlända till Uppsala…
2024-04-05 11:23
Stämningen är god när Ergo kommer till Gunnar Johansson-salen på Blåsenhus. Anton Sánchez Sulejmani, sittande…