Ett lättstyrt universitet är inget universitet

En arbetsgrupp vid humanistiska och samhällsvetenskapliga området lade i somras fram en utredning om det akademiska

Spalt
2014-09-11 10:08

Forskare organiserar sig mot NPM

I fjol remissbehandlades ett förslag från utbildningsdepartementet som skulle göra universitet och högskolor till

Spalt
2014-05-27 09:19

Utan doktorander stannar experimenten

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) ägnar sig numer åt effektivitetsanalyser, en rad fenomen analyseras, från

Spalt
2014-05-02 10:07

Lättare för utomeuropeiska studenter efter 1 juni

Tredjelandsdoktoranders uppehållstillstånd utreddes i Cirkulärmigrationsutredningen (SOU 2011:28), som presenterades i

Spalt
2014-04-04 15:24

Alla är inte lika inför lagen

Regelvidrigheter som doktorander råkar ut för hanteras på ytterst skiftande sätt, vilket knappast är förenligt med den

Spalt
2014-03-06 09:59

Pinsamt för UKÄ

I takt med New Public Managements inträde i universitetsvärlden har den akademiska friheten kommit alltmer i farozonen

Spalt
2014-02-11 10:41

Mer forskning, men mindre frihet

Alla som följer svensk forskningspolitik såg med spänning fram mot att folkpartiet skulle befolka

Spalt
2014-01-21 09:11

Ofta usla villkor efter examen

Universitetens sociala dynamik påminner om knarkligors, hävdar bloggaren Alexandre Afonso. Belöningsstrukturen är

Spalt
2013-12-04 11:14

Pinsam kritik från UKÄ

Nyligen fick Uppsala universitet kritik från Universitetskanslerämbetet (UKÄ) med anledning av hur man behandlat en

Spalt
2013-11-19 16:14

Åtminstone något huvud bör rulla

Utbildningsdepartementets utredning om Stiftelsehögskolor är på väg att sågas längs fotknölarna av en ytterst kritisk

Spalt
2013-10-29 10:13

Nackdel för mångfalden

Förhoppningar om att kunna kommersialisera forskningsresultat har oavsett regeringens färg blivit allt mer framträdande

Spalt
2013-10-09 09:44

Inte ens hälften klara inom utmätt tid

I somras presenterade Universitetskanslerämbetet och Statistiska centrabyrån sin gemensamma årliga

Spalt
2013-09-13 10:21