Färre 98:or gick direkt till högskolan

Det har blivit mindre vanligt att börja läsa på högskolan direkt efter gymnasiet, visar Universitetskanslersämbetets analys. Den visar också att många väljer att inte studera...
Nyheter
2018-10-09 12:30