Annons
Annons
Recentiorer välkomnas i Universitetsaulan. Bland personer födda 1998 är det mindre vanligt att ha gått direkt till högskolestudier från gymnasiet.
Foto: Simon Sara Borsiin

Färre 98:or gick direkt till högskolan


Det har blivit mindre vanligt att börja läsa på högskolan direkt efter gymnasiet, visar Universitetskanslersämbetets analys. Den visar också att många väljer att inte studera vidare trots att de har grundläggande behörighet.

Av de som är födda 1998 hade 13 procent påbörjat en högskoleutbildning vid 19 års ålder, visar en analys gjord av Universitetskanslersämbetet (UKÄ). Det är den lägsta siffran hittills hos personer födda på 1990-talet.

– UKÄ gör den här analysen varje år. Nytt för i år är att vi även har undersökt hur andelen med grundläggande behörighet för högskolestudier från gymnasieskolan skiljer sig åt för de grupper vi studerar. Vi ville se om skillnaderna har sin utgångspunkt redan i gymnasieskolan, men det visade sig att det inte fanns något tydligt samband. Variationen i andelen med grundläggande behörighet är istället betydligt mindre än variationen av andelen som påbörjar högskolestudier, säger Sofia Berlin Kolm, utredare på UKÄ, som ansvarat för analysen, i ett pressmeddelande.

Analysen visar också att det inte finns något starkt samband mellan grundläggande behörighet och att påbörja en högskoleutbildning. I Gotlands län var andelen med grundläggande behörighet 69 procent, men bara 48 procent påbörjade högre studier före 24 års ålder. De regionala skillnaderna är större. I Stockholms län var andelen med behörighet från gymnasiet 65 procent, ändå hade 71 procent påbörjat en högskoleutbildning när de fyllde 24.

– Skillnaden mellan andelen som har grundläggande behörighet för högskoleutbildning är inte särskilt stor om man jämför länsvis, enbart åtta procentenheter. Variationen är betydligt större när vi tittar på hur många av dessa som sedan påbörjar högskolestudier. Där skiljer det hela 23 procentenheter – mellan 48 och 71 procent – mellan länen. Det är alltså tydligt att unga i många regioner inte påbörjar högskolestudier, trots att de har behörighet, säger Sofia Berlin Kolm.

Högst övergångar för både 19-åringar och 24-åringar förra året hade Stockholms län, Uppsala län och Skåne län. Analysen visar också att det fortfarande är fler kvinnor än män som påbörjar högre studier.


Annons

Annons

Läs mer

2020-06-23 13:46
The classmate whose mere existence drives you crazy for no apparent reason. The parent who calls you too often. The…
2020-06-22 19:05
Kursaren vars blotta existens går en på nerverna utan någon egentlig anledning. Föräldern som hör av sig för ofta…
2020-06-17 10:45
Nu är Anders Hagfeldt bara ett beslut bort från att bli ny rektor vid Uppsala universitet. Idag fick han stöd av UU:s…