Läge för bakläxa

Nyligen lade regeringen en proposition, som avskaffar den författningsmässiga grundvalen för det kollegiala styret

Spalt
2010-04-27 13:08

Universitetsdirektörens våta dröm

Strax före påsk lade regeringen den sedan länge väntade autonomipropositionen. Retoriken säger att universiteten bör bli

Spalt
2010-03-31 11:52

Nu vill Krantz se resultat

Mer resultatinriktade utvärderingar av lärosätena, tuffare krav på studieprestationer för fortsatt rätt till studiemedel och minskad detaljstyrning av utbildningen. Det är något...
Nyheter
2010-03-31 10:39

Hövdingadöme istället för akademisk republik?

Regeringens retorik har präglats av ambitionen att avpolitisera universiteten. Förra året remissbehandlades den så

Spalt
2010-02-17 14:01