Rektors svar får låga poäng på tentan

I Ergos flyggranskning förra numret svarade rektor att det inte är någon skillnad ur klimatsynpunkt att ta båten i stället för flyget till Gotland. Men stämmer det? Forskaren...
Nyheter
2019-05-14 11:07

FOMO är väldigt stor bland akademiker

Hon är projektkoordinatorn som helt slutat flyga i tjänsten. Susanna Barrineau anser att fler skulle kunna följa hennes exempel.
– Om vår forskning ska tas på allvar måste...
Nyheter
2019-04-05 13:50

Vad gör storflygarna?

Konferenser, viktig forskning och biståndsarbete. När Ergo ringer upp storflygarna blir de flesta förvånade över att de toppar listan. Alla menar dock att flyg är en förutsättning...
Nyheter
2019-04-05 13:50