Definition av forskningsfusk på pränt

Från och med årsskiftet kommer forskningsfusk att regleras i lag, men kritik har riktats mot att den lagstadgade definitionen av oredlighet i forskning är för snäv.
Nyheter
2019-09-10 10:41

Försvunnen forskare under utredning

Efter avslutat samarbete tog hen med sig rådata från sin forskning, och gjorde sig onåbar. Forskaren har polisanmälts och utreds för oredlighet, men det är inte säkert att hen kan...
Nyheter
2018-03-22 12:07

Ingen påföljd för forskningsfusk

Statens ansvarsnämnd har har prövat om en av forskarna bakom studien om abborryngel och mikroplaster bör få någon

Nyheter i korthet
2018-03-21 19:36

Flest fuskfällda i Lund

Av 65 anmälningar har sju fällts för oredlighet i forskning under de gångna två åren, visar en undersökning. I Uppsala rör det sig om det omskrivna fallet med fusk i fiskforskning.
Nyheter
2018-02-15 14:29

Forskare kan få sparken

De två forskare vid Uppsala universitet som fällts för forskningsfusk riskerar bli av med sina jobb. Ärendet har lämnats

Nyheter i korthet
2017-12-11 11:40

Rektor ska döma fiskfusk

Ärendet med de två fuskmisstänkta Uppsalaforskarna lämnas över till rektor Eva Åkesson. Hon uppger att hon kommer att hantera fallet skyndsamt men omsorgsfullt.
Nyheter
2017-05-12 11:16

Fusk i fiskforskning?

Uppsalaforskarnas artikel publicerades i den välrenommerade tidskriften Science och fick stor spridning världen över. Men var den sann? Nu har Centrala etikprövningsnämnden yttrat...
Nyheter
2017-05-03 16:06

Krafttag mot fusk efter Macchiarini

Anmälda fall av forskningsfusk ökade markant under 2016. Professor Margaretha Fahlgren presenterar i dag nya förslag på hantering av misstänkt fusk.
Nyheter
2017-02-22 10:59