Annons
Annons
Anders Hagfeldt
Anders Hagfeldt ej skyldig till oredlig forskning enligt Nopf.
Foto: Mikael Wallerstedt

Rektor Anders Hagfeldt ej skyldig till forskningsfusk


Drygt ett år efter att anmälan kom in har nämnden för prövning av oredlighet i forskning (Npof) beslutat att Rektor Anders Hagfeldt frias från misstankarna om att ha gjort sig skyldig till oredlighet i forskning. Nämnden menar dock att han har agerat oaktsamt. 

Den första september 2022 gjordes en anmälan om misstankar om oredlighet i forskning mot universitetets rektor Anders Hagfeldt till nämnden för prövning av oredlighet i forskning (Npof). Det gällde en vetenskaplig artikel som rektorn är medförfattare till som publicerades tidigare 2022, där anmälaren menade att minst två av bilderna i artikeln var manipulerade. 

Nämnden för prövning av oredlighet i forskning är en nationell statlig myndighet. Sedan 2020 har de i uppdrag från Utbildningsdepartementet att pröva oredlighet i forskning. Nu har Npof beslutat att fria rektor Anders Hagfeldt och fastslår att han inte gjort sig skyldig till oredlighet i forskning. 

Rektor Anders Hagfeldt säger i ett meddelande på Uppsala universitets medarbetarportal den 11 september: 

– Jag är lättad, ett annat utslag hade varit anmärkningsvärt. Det har tagit ett år och det är skönt att den här historien är över.

Anne Ramberg, ordförande i Uppsala universitets konsistorium, säger i samma meddelande att beslutet var väntat och att hon är glad för rektorns skull som nu när beslutet äntligen kommit inte längre behöver vara föremål för falska anklagelser. 

Rektor Anders Hagfeldt får dock kritik av Npof. I beslutet står det att deras prövning bedömer att det funnits avvikelser i bilderna, och att det utgör allvarliga avvikelser från god forskningssed. Anders Hagfeldt menar i sitt yttrande gällande misstankarna att han har haft en begränsad roll i arbetet och att han inte haft anledning att fördjupa sig så pass mycket i de två figurerna, som inte haft avgörande betydelse för diskussionen av resultaten. 

Nämnden betvivlar inte Hagfeldts begränsade roll, men framhåller att han genom att stå som medförfattare till artikeln har ett ansvar för innehållet som han har läst och godkänt, och anser därmed att Anders Hagfeldt varit oaktsam. Eftersom det endast rör sig om två enstaka fel i artikeln bedömer nämnden att det inte utgör grov oaktsamhet. 

Anders Hagfeldt har i sitt yttrande gällande misstankarna till nämnden meddelat att han tagit initiativ till att dra tillbaka artikeln efter att felet uppdagats och han inte kunnat få tag på rådatan från de författare som arbetar med artikeln. I skrivande stund finns artikeln fortsatt publicerad och tillgänglig.


Annons

Annons

Läs mer

2024-07-11 13:34
Torsdag den 11 juli kom antagningsbeskedet för de som sökt kurser och utbildningar till höstterminen 2024. Vid Uppsala…
2024-07-08 12:09
AI-användning i studentarbeten har diskuterats hett de senaste åren. Nu lanseras nya AI-verktyg som påstår sig kunna…
2024-07-01 11:17
Enligt den senaste undersökningen från Eurostudent så upplever en tredjedel av studenter vid svenska lärosäten psykisk…