Nytt hopp för förnyelsebara energikällor

Det vore möjligt att försörja hela Norden med el utan kärnkraft och fossila bränslen. Utmaningen är att hitta rätt mix av energikällor, konstaterar Uppsalaforskare.
Nyheter
2017-01-11 16:34

Fukushima inte Tjernobyl

De strålningsnivåer som uppmätts hittills härrör främst från de gaser som släppts ut för att minska trycket i reaktorerna. Att Fukushima skulle bli nästa Tjernobyl är högst...
Forskning
2011-03-30 12:54