Annons
Annons
Vindkraft är en förnyelsebar energikälla. Den ställer dock högre krav på distribution än mindre miljövänliga källor som kärnkraft och fossila bränslen.
Foto: Jorchr/Wikimedia commons

Nytt hopp för förnyelsebara energikällor


Det vore möjligt att försörja hela Norden med el utan kärnkraft och fossila bränslen. Utmaningen är att hitta rätt mix av energikällor, konstaterar Uppsalaforskare.

Elproduktion sker i realtid, vilket betyder att el som behövs just nu måste produceras just nu. Svårigheten med vind-, sol-, och vattenkraft är att de är beroende av natur och väderförhållanden. Men en forskargrupp vid Ångströmlaboratoriet har nu publicerat en studie som visar att man med rätt mix av energikällor och anpassning av lagringsmöjligheter och distribution kan försörja alla de nordiska länderna med förnyelsebar el, skriver Uppsala universitet i ett pressmedelande.

– Många är skeptiska till om det kommer att fungera att helt eller delvis plocka bort kärnkraft och fossila bränslen, eftersom det kan bli så stora variationer i hur mycket el som kan produceras. Men vår studie visar att detta inte behöver vara något stort problem, säger Jon Olauson, forskare på institutionen för teknikvetenskaper vid Uppsala universitet.

I dag är dock möjligheterna att distribuera förnyelsebar el över hela Norden begränsade. I Sverige har vi till exempel mest elproduktion i norr men mest konsumtion i söder. Man planerar nu att bygga upp modeller av kraftsystemet för att se var flaskhalsarna finns.

– Att producera något mer el än man behöver och sedan strypa produktionen vid timmar med låg förbrukning, kan vara ett annat sätt som kan minska balansbehovet, säger Jon Olauson.

Studien går att läsa i tidskriften Nature Energy.


Annons

Annons

Läs mer

2023-03-30 14:17
Den 3 april är det dags för Uppsala studentkårs val till fullmäktige. Valutskottet förklarar hur du går tillväga för att…
2023-03-28 17:28
Kaffepriserna sänks med 6 kronor koppen på alla Högskolerestaurangers caféer. Redan på måndag kan studenter njuta av…
2023-03-27 15:17
Hundratals studenter köar för valborgsbiljetter i snöovädret. Ergo tar tempen på de köande och ställer frågor som "Hur…