Nytt hopp för förnyelsebara energikällor

Det vore möjligt att försörja hela Norden med el utan kärnkraft och fossila bränslen. Utmaningen är att hitta rätt mix av energikällor, konstaterar Uppsalaforskare.
Nyheter
2017-01-11 16:34