Definition av forskningsfusk på pränt

Från och med årsskiftet kommer forskningsfusk att regleras i lag, men kritik har riktats mot att den lagstadgade definitionen av oredlighet i forskning är för snäv.
Nyheter
2019-09-10 10:41

Flest fuskfällda i Lund

Av 65 anmälningar har sju fällts för oredlighet i forskning under de gångna två åren, visar en undersökning. I Uppsala rör det sig om det omskrivna fallet med fusk i fiskforskning.
Nyheter
2018-02-15 14:29

Forskare utreds för påhittade meriter

En person som tidigare varit anställd vid Linköpings universitet har felaktigt påstått att han fortfarande är verksam där. Dessutom misstänks hans meriter till stor del vara...
Nyheter
2018-01-18 13:45

Rektor ska döma fiskfusk

Ärendet med de två fuskmisstänkta Uppsalaforskarna lämnas över till rektor Eva Åkesson. Hon uppger att hon kommer att hantera fallet skyndsamt men omsorgsfullt.
Nyheter
2017-05-12 11:16

Fusk i fiskforskning?

Uppsalaforskarnas artikel publicerades i den välrenommerade tidskriften Science och fick stor spridning världen över. Men var den sann? Nu har Centrala etikprövningsnämnden yttrat...
Nyheter
2017-05-03 16:06

Ett fall utan motstycke

En forskare som disputerat vid Uppsala universitet riskerar att fråntas sin doktorstitel. Detta sedan omfattande fusk upptäckts i avhandlingen, rapporterar UNT.
Nyheter
2016-03-18 10:21