Privatdetektiv spårar CSN-smitare

Låntagare med stora skulder som ”flytt” till USA får allt svårare att komma undan. CSN har nämligen anlitat en privatdetektiv som följer amerikanska regelverk.
Nyheter
2019-01-08 11:16

Höjd ränta på studielån

Idag fastställde regeringen räntan på studielån fär 2019 till 0,16 procent. Det innebär en höjning med 0,03

Nyheter i korthet
2018-11-29 16:08

Färre med utländsk bakgrund tar studielån

74,2 procent av inrikes födda studenter med svenska föräldrar tar studielån, medan endast 50,3 procent av utrikes födda

Nyheter i korthet
2018-09-07 11:00

Rekordlåg ränta på studielån

Förra veckan beslutade regeringen att räntenivån för studielån 2018 blir 0,13 procent. Det är den lägsta någonsin. För

Nyheter i korthet
2017-12-04 13:23

Det lönar sig att plugga utomlands

Utbytesterminer ger högre inkomst och lättare att få jobb, visar en undersökning från CSN. Visst ger det högre studieskulder, men tidigare utbytesstudenter är bra på att betala...
Nyheter
2017-11-14 10:58

Utlandsfödda studerande tar mindre lån

Man, född i Sverige med högre utbildade föräldrar? Då är du statistiskt sett mest benägen att låna pengar från CSN.
Nyheter
2017-09-25 17:13

Så mycket mer får studenter i plånboken

Prisa Gud (eller regeringen?) – studiebidraget höjs Studenter kommer från och med sommaren 2018 att få några hundralappar mer i månaden.
Nyheter
2017-09-21 16:48

CSN vann rättstvist i USA

En dom stärker nu CSN:s möjligheter att driva in studielån från personer bosatta utomlands.
Nyheter
2015-09-04 11:30

Studielån och inga visor

Det kommer en dag då du ska börja betala av dina studielån. Kanske är du redan där. Har du lån från två olika system – då kanske det lönar sig att slå ihop dem. Ergo har frågat...
Nyheter
2010-04-27 14:14

Färre lånar

Ökningen av studiemedelstagare på högskolenivå har aldrig tidigare varit så hög som under förra året visar CSN:s

Nyheter i korthet
2010-03-10 16:55

Studielånsräntan sänks

Regeringen har bestämt räntan till 2,4 procent för 2010 för den dryga miljonen med studielån tagna efter 1988. En

Nyheter i korthet
2010-01-20 10:01