Annons
Annons
University College Cork, Irland. Att tillbringa en utbytestermin här eller någon annanstans kan vara en god investering för framtiden.
Foto: Wikimedia commons/ raps

Det lönar sig att plugga utomlands


Utbytesterminer ger högre inkomst och lättare att få jobb, visar en undersökning från CSN. Visst ger det högre studieskulder, men tidigare utbytesstudenter är bra på att betala tillbaka lån.

De som studerat utomlands har ofta en högre inkomst än de som enbart studerat i Sverige. Har man deltagit i ett utbyte mellan ett svenskt lärosäte och ett i utlandet tillhör man dessutom en grupp som i högre utsträckning har jobb. Samtidigt har tidigare utlandsstuderande betydligt högre studieskulder än genomsnittet.

Utbytesstuderande verkar ha lättare att etablera sig på arbetsmarknaden och får även högre inkomster än både andra utlandsstuderande och studerande i Sverige. De är även duktiga på att betala av studielånen, säger Malin Leonardsson, utredare vid CSN, i ett pressmeddelande.

Resultatet kommer av en undersökning som CSN gjort i samarbete med Statistiska centralbyrån, där man tittat på vad som hänt med de cirka 50 000 personer som studerade i utlandet mellan 2007 och 2009.

Männen i den undersökta gruppen har högre inkomster än kvinnor, oavsett om de studerat utomlands eller i Sverige.
– Det är också en större inkomstspridning bland utlandsstuderande generellt än bland studerande i Sverige. Det är fler med låga inkomster men också fler med höga inkomster, säger Malin Leonardsson.

nbsp;


Annons

Annons

Läs mer

2021-04-13 15:43
“Enkelt och smärtfritt” blir utlåtandet när Ergoredaktionen lägger de 30 sekunder det tar att rösta i kårvalet.
2021-04-13 14:35
Under tisdagen gick region Uppsala, länsstyrelsen och alla länets kommuner ut med uppmaningen om att alla bör gå i…
2021-04-13 11:15
Sjukvården är väldigt hårt belastad till följd av det stora antalet covidpatienter. Akademiska sjukhuset söker nu…